(Kötelezően) választható tárgyaink 2023 tavasz

Kotval Kozos

Innovatív környezetek, Az emlékezet helyei, Lelet, Tanszéki kutatás – Doktori Műhely

2023. január 16.

A tantárgyi plakátok a következő linkeken megtekinthetőek:

Innovatív környezetek

Az emlékezet helyei

Lelet

Tanszéki kutatás – Doktori Műhely

Kotval Kozos

Innovatív környezetek

KÖRNYEZETVÁLTOZÁS

az Innovatív terek Stúdió 2023 tavaszi (kötelezően) választható kurzusa

Az Innovatív környezetek tárgy az épített tér, az azt körülvevő természet és az ember kapcsolatának vizsgálatát helyezi középpontba. A környezet fogalmát a lehető legszéleskörűbben értelmezi, a védelemtől a fentarthatóságon át a kulturális, társadalmi vonatkozásokig. A környezet egyszerre alakítója és következménye is az építészetnek: az építészeti formát befolyásoló tényező és az építés, a használat következményeinek elszenvedője.

Az idei év fókusztémája a KÖRNYEZETVÁLTOZÁS. Minden élő szervezet kölcsönhatásban áll a környezetével. A földi élet, a fajok evolúciójának története környezeti változások sorozataként is leírható, melyet vagy a bioszféra maga idézett elő, vagy külső hatás eredményeként jött létre. Az ember által létrehozott civilizáció és benne az épített tér az élő szervezetekhez hasonló érzékenységgel reagál a környezeti változásokra. Az ember biológiai és társadalmi lényként is kitett a változásoknak, azonban az épített világot kizárólag ő formálja.

A klímaváltozás bolygónk és az egész emberiség sorsát alapvetően érinti. Az életvilág minden aspektusára hatással van, melyek közül az egyik súlyponti ártalomforrás és leginkább bennünket érintő terület az építés és az épületek fenntartása. A klímaváltozások a múltban is jelentős társadalmi, gazdasági átalakulásokat, népvándorlásokat idéztek elő és a jövőben ezen krízisek intenzitása csak növekedni fog.

A klímaváltozás nem csak az egyre melegedő városi hőszigetek, a fűtésre és hűtésre, építésre, az építőanyagok előállítására, szállítására fordított energia növekedésének, a jégolvadás következtében víz alá kerülő területek problémája, de a kiszámíthatatlan időjárás következtében az épületek szerkezeteivel szemben támasztott követelményeket is újra kell gondolni. Elegendő az energiaárak jelenlegi emelkedésére utalni, mely szükségessé teheti, hogy épületeink különböző belső tereit eltérő hőmérsékletekre fűtsük fel, és ennek megfelelően gazdálkodjunk az ott lévő páratartalommal.

Milyen hatással van a klímaváltozás az épített tér szerkezetére a különböző léptékekben a várostól a részletekig? Milyen innovatív eszközeink vannak a hatások mérséklésére? Mennyit szabad építenünk és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy meglévő épített örökségünk energiafelhasználását radikálisan csökkentsük?

A mesterségesen előállított éghajlat, a belső téri klíma szabályozásának egy speciális formáját jelentik. A félév során ellátogatunk a szerkezetkész Biodóm épületébe, az egyik tervező, Reith András vezetésével. A kurzuson előadóink lesznek: Zombor Gábor DLA, Guba Sándor és Hámori Péter (Gubahámori), Rab Enikő Sarolta és Fülöp Csenge.

A tárgy a Középülettervezési Tanszék INNOVATÍV TEREK STÚDIÓ TÁJKÉP KLÍMAVÁLTOZÁSBAN -  Homok(hátság) - sivatag az Alföld tengersík vidékin című komplex kiírásához kapcsolódik, de minden érdeklődő számára nyitott! Kiemelten várom azokat, akik TDK-dolgozat keretében is szívesen foglalkoznának később a kurzus által érintett témakörökkel.

Budapest, 2022. december

Klobusovszki Péter DLA

egyetemi docens

tárgyfelelős

AZ EMLÉKEZET HELYEI

az Építészet és emlékezet Stúdió 2023 tavaszi (kötelezően) választható kurzusa

Mi az emlékezet fogalmának jelentősége az építészetben? Milyen lehetősége van az épített térnek, az emlékhelyeknek az emlékezés folyamatában és fordítva: mennyiben hű tükre az épített tér a társadalmi tér emlékezetfolyamatainak? Milyen folyton változó és aktuális tendenciái figyelhetők meg az épített örökségre vagy éppen a kultúra más területeire való térbeli reflexióknak? Mi mindentől rendkívül izgalmas az építészet emlékezetalakító szerepe? Milyen eddigi eredmények születtek a Középülettervezési Tanszék Építészet és emlékezet Stúdiójában a témakörben?

Percy Bysshe Shelley: OZYMANDIÁS

Egy messzi vándor jött, ki ős romok 
Felől regélt: A pusztán szörnyü két 
Nagy csonka láb áll. Arrább lágy homok 
Lep egy kőarcot. Homloka setét. 
A vont ajk vén parancsszóktól konok, 
S vad szenvedélye még kivésve ég 
A hűs kövön, bár, mely véste, a kéz, 
S a szív, hol dúlt e dölyf, temetve rég. 
A talpkövön kevély igék sora: 
"Király légy bár, jöjj és reszketve nézz: 
Nevem Ozymandiás, urak ura." 
Más semmi jel. A roppant rom körül 

Határtalan szélesre s hosszura

A holt homoksík némán szétterül.

(fordította: Tóth Árpád)

Az emlékezet helyei c. tárgy tematikájában az utóbbi évek emlékezetfogalmakkal kapcsolatos kurzusainak, módszertanában a több, mint másfél évtizedig futó Középületek kritikai elemzése c. kurzus gyakorlatára és eredményeire épít.

Az előadások mellett meghívott előadókat fogadunk, épületlátogatásokat, városi sétákat, vitaalkalmakat szervezünk. Bemutatkoznak korábbi kurzusok dolgozataiból kinőtt kimagasló TDK-munkák is, ill. a résztvevő hallgatók által tartott kiselőadásokra kerül sor.

Építészetről írni jó!

A félévet írásmű zárja, amelyet az építészeti kritikával, a szövegírással való megismerkedés során elsajátított módszertannal dolgozunk ki.

A tárgyat mindazon hallgatóknak ajánlom, akik érdeklődnek építészet és emlékezet izgalmas problématerületei iránt, szeretnek írni és szeretnének kicsit elmélyülni az építészeti írás módszertani, műfaji keretei között a tárgy témaköreinek egyikében. Aki pedig 2023 őszén elméleti TDK-munka megírását fontolgatja, végképp a kurzus hallgatói között a helye!

A kurzus a tanszék ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓjának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, de másodévtől kezdve minden képzési forma minden évfolyama számára nyitott!

Budapest, 2022. december

Szabó Levente DLA

tanszékvezető egyetemi tanár

tárgyfelelős

LELET - Közösség, kultúra és építészet

a Fenntartható közösségek Stúdió 2023 tavaszi (kötelezően) választható kurzusa

Oktatók:

Fazekas Katalin DLA,

Fejérdy Péter DLA,

Oroszlány Miklós (Ginkgo Architects)

„Az intenzitás emberekkel, dolgokkal vagy terekkel való találkozásban jön létre, felkeltik a figyelmet és hatalmukba kerítik az őket érzékelő személyt. A benyomások és érzések intenzitása lényeges az érzékelések minőségéért, jelentőssé tesz eseményeket és dolgokat, másokkal szemben kiemeli őket, és először is egyáltalán feleleveníthetővé teszi ezeket.”

In: Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung. transcript Verlag, Bielefeld, 2011, 16.

A LELET - Közösség, kultúra és építészet tárgy egy választott régió vagy közösség mélyebb társadalmi, történeti, kulturális hátterét és ezzel együtt építészetét és azok összefüggéseit vizsgálja. Minthogy az építészet a kultúra legmélyebb társadalmi értékeibe gyökerezik, azt fizikai formában fejezi ki az egyes tervezési feladatok helyszíneinek alapos feltérképezése, felkutatása, azok sokszínűségének, rejtekeinek felfedezése, majd a sajátosságok személyes szűrőn keresztül kialakult képének, részleteinek kifejezése. Az ismeretek alapján a hallgatók egyénileg vagy csoportosan a félév során kreatív, alkotói munkákat hoznak létre.

A 2022/23 tanév tavaszi félév helyszíne a Balaton-felvidék egyik tanúhegye, a Szent György-hegy. A félév elején közösen ellátogatunk a helyszínre, ahol az első, helyszíni kutatást, kreatív feladatot is előkészítjük.

A félév során meghívott előadókat is várunk.

A tárgy a 2. kreatív feladat leadásával zárul, amely a már megismert helyszínhez kapcsolódóan egy installáció, vagy installáció terve.

A tárgyat mindazon hallgatóknak ajánlom, akik szívesen ismerkednek új tájakkal, régiókkal, előszeretettel keresnek helyszíni sajátosságokat, izgalmas összefüggéseket kis közösségek életében és az ott élők hétköznapjaival, eseményeivel és ünnepeivel is szívesen ismerkednek. Azoknak, akik a helyszínen fellelt, érdekesnek, fontosnak talált dolgokban elmélyedni vágynak, a hely és az ott élő közösség számára apró beavatkozással, kiegészítéssel szívesen segítik az ott élők életét. A kreatív feladatok az építészet határterületeit érintik.

A kurzus átfogó célkitűzése egyrészt, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelezően választható tantárgyblokkjának elemeként támogassa a specializáción folyó munkát, másrészt a Középülettervezési Tanszék Fenntartható közösségek Stúdiójának ezirányú, az oktatásban és kutatásban testet öltő tevékenységét.

Budapest, 2022. december

Fazekas Katalin DLA

egyetemi adjunktus

Tanszéki kutatás - doktori műhely

A Középületervezési Tanszék szabadon választható tárgya

A Középülettervezési Tanszék doktoranduszai által 2021 tavaszán indított tárgy tematikáját minden évben a tanszék dokturanduszai határozzák meg. 2023 tavaszán – a tavalyi évhez hasonlóan – az Őrségi nyári egyetem és a Bakonyi nyári egyetem alkotói módszereit alkalmazzuk. A nyári táborokban az épületbejárások, kirándulások, előadások impresszióit többféle vizuális és taktilis eszközzel rögzítettük, kisebb csapatokban együtt gondolkozva, majd a záróestén egy pop-up kiállítás keretében mutattuk meg egymásnak.

Az óra keretében budapesti épületbejárásokhoz, városi sétákhoz kapcsolódó, azokat értelmező, vagy belőlünk inspirálódó lenyomatokat, alkotásokat hozunk létre órai workshopok keretében, különböző műfajokban. A bejárások vagy városi séták a doktori kutatások témáira épülnek. A tanszék doktoranduszai fognak körbevezetni a távolkeleti negyedben, az egykori Ganz-MÁVAG gyártelepen (Major Zoltán), a máriaremetei közpark újonnan átadásra kerülő pavilonjánál (Rose Balázs), és a Csepeli lakótelepen és a Királyerdei Művelődési Házban (Dombrovszky Zsófia).

A tárgy célja, hogy a bejárások során megismert helyszínekre, épületekre, helyzetekre alkotói reakciók szülessenek. Tehát valós helyszínekből inspirálódva, az óra sajátosságaihoz alkalmazkodva gyors, intuitív válaszokat adunk. A szerzett benyomásokat a rákövetkező héten alkotói alkalmak keretében bontunk ki, az alkalmazott technikák linómetszés, rajz, fénykép, kollázs, stb.

Az órákat tömbösítve tartjuk. A félév teljesítése a bejárásokat követő alkotói alkalmakon születő munkák dokumentálásával történik.

Oktatók

Fülöp Csenge doktorandusz

Ostoróczky Nóra doktorandusz

Sámson Kinga doktorandusz

és a tanszék többi doktorandusza