Publikációk

Kronavetter Péter

Hullámtér – városi árterek

In: Szabó Levente (szerk.): Régió és identitás 2013/2014. Budapest, BME Építőművészeti Doktori Iskola, 2014. 56–65.