Küldetésnyilatkozat

Screenshot 2021 11 23 At 1946 35
Fenes Tamás felvétele

A Középülettervezési Tanszék küldetésnyilatkozata

A közösségi építészet a szenvedélyünk.

Építészetoktatásunk ars poeticája hallgatóink és oktatóink közötti kölcsönösségen alapul. Egykori és mai kollégáink, a tanszékre meghívott építészek és tanítványaink között a kortárs építészet kiváló alkotóit találjuk, akiknek munkásságát rangos hazai és nemzetközi díjakkal elismert közösségi épületek fémjelzik. Építésztanáraink egyéni látásmódja gazdagítja oktatási szerepvállalásunkat, gazdag hagyományú építésziskolaként mégis egységes szemléletmódot igyekszünk képviselni a graduális és posztgraduális képzés különféle szintjein.

A közösségi építészetet az emlékezet, a fenntarthatóság és az innováció egyszerre elméleti és gyakorlati, hármas fogalmi rendszerében műveljük. E megközelítésekkel mindenkor alapvető és releváns kérdésköröket, tervezői attitűdöket jelenítünk meg képzéseinkben, kutatásainkban és alkotói munkánk során is. Épített és kulturális örökségünk éppoly kiemelt fókuszában van a figyelmünknek, mint ahogyan fontos számunkra a közösségi tereket használók fenntartható szempontú támogatása, vagy az innovatív, kísérleti és progresszív törekvések kutatása és művelése.

Felelősségünk – a kapcsolódó diszciplínákkal való inspiráló együttműködés mellett – a műegyetemi építészképzés szabadságon alapuló művészeti karakterének biztosítása. Az építészet kulturális beágyazottságát minél gazdagabban felmutató, közép-kelet-európai szinten is meghatározó regionális műhelyként pozícionáljuk magunkat. A tanszék nyitott, befogadó közössége kifejezetten várja és keresi az itt folyó munkához csatlakozó hallgatókat, építészeket, a más művészeti és tudományos területek elhivatott képviselőit, egyetemi vagy külső, hazai vagy nemzetközi partnereket.

Budapest, 2020. szeptember

Szabó Levente DLA
tanszékvezető egyetemi tanár
Ybl Miklós- és Pro Architectura-díjas építész
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja