DLA-képzés

Az Építőművészeti Doktori Iskola legfontosabb célja a tágabb értelemben vett környezet, vagyis a természeti és az épített világ érzékeny egyensúlya iránt elkötelezett építészek képzése. Olyan építészeké, akik hivatásuknak tekintik a környezet alakítását, akik képesek kiemelkedő színvonalú építészeti alkotások létrehozására, és akik alkalmasak tapasztalataik összegzésére, rendszerezésére, másokkal való megosztására, vagyis az építészet tanítására. 

A képzés középpontjában az építészet, mint hangsúlyozottan felelősségteljes, új, komplex tudásokat igénylő gondolkodási és alkotási folyamat áll. A társadalmi felelősségtudat kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk, az építőművészetet ezzel összefüggésben vizsgáljuk. Ezt az alapkérdést az aktuális részprobléma természetének megfelelő arányban, kétféle irányból, így a kreatív építészeti alkotómunkán és a célirányos, módszeres kutatáson keresztül közelítjük meg. Az iskolát a tudásmegosztás helyeként értelmezzük. Olyan együttműködési formákat keresünk, melyekben az egyéni képességek kibontakozhatnak, a résztvevők kreatív energiái felszabadulnak, ahol a személyes tudás jó érzéssel válhat a közösség értékévé is, létrehozva egy karakteres szellemi műhelyt. 

a dla képzés honlapja

BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola

Építőművészeti Doktori Iskola vezetője

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár

A tanszékhez kötődően jelenleg a DLA-képzésben résztvevők (és témavezetőik)

 • 2023

  • Laczka Áron (Kronavetter Péter)

  • Lázár Csaba (Szabó Levente)

  • Pongor Soma (Zombor Gábor)

 • 2022

  • Starkbauer Lilla (Klobusovszki Péter)

 • 2021

  • Dombrovszky Zsófia (Kemes Balázs)

  • Krompáczki Péter (Vannay Miklós)

  • Rab Sarolta (Klobusovszki Péter)

 • 2020

  • Rose Balázs (Fejérdy Péter)

  • Szilágyi Norbert (Balázs Mihály)

  • Váncza Márk (Fazekas Katalin)

 • 2019

  • Fülöp Csenge (Balázs Mihály)

  • Kőhalmy Nóra (Fejérdy Péter)

  • Nagy Mercédesz (Vannay Miklós)

  • Ostoróczky Nóra (Fejérdy Péter)

  • Sámson Kinga (Vannay Miklós)

 • 2018

  • Bognár Melinda (Klobusovszki Péter)

  • Deichler Tímea (Szabó Levente)

  • Gyökér András (Balázs Mihály)

  • Major Zoltán (Szabó Levente)

  • Ritter Dániel (Balázs Mihály)

 • 2017

  • Kovács Károly Lehel (Karácsony Tamás)

  • Palicz Kata (Fejérdy Péter)

 • 2019-ben abszolutóriumot szerzett

  • Bordás Mónika (Fejérdy Péter)

  • Radnóczi László (Fejérdy Péter)

 • 2018-ban abszolutóriumot szerzett

  • Beke András (Balázs Mihály)

  • Soltész Judit (Balázs Mihály)

 • 2017-ben abszolutóriumot szerzett

  • Biri Balázs (Szabó Levente)

  • Giap Thi Minh Trang (Major György)

  • Ilyés-Fekete Zsuzsa (Sugár Péter)

  • Oroszlány Miklós (Sugár Péter)

  • Szabó Péter (Karácsony Tamás)

 • 2016-ban abszolutóriumot szerzett

  • Mihály Eszter (Major György)

  • Török Bence (Major György)