Alumni

Az alumni első, általános jelentése: öregdiák. De jelenti azt a szervezetet is, amely egy oktatási intézmény és a volt diákok közti kapcsolattartás, mentori tevékenység számos formáját valósítja meg.

Tanszékünkön ez még nem intézményesült, de mind a doktori iskola, mind egyéb posztgraduális képzés, munkahely keresés volt diákjaink számára, vagy volt diákjaink oktatásba való részvételének hagyománya, ennek egy organikusabb változataként évtizedek óta működik. A tanszék hetvenéves fennállását is ünneplő eseménysorozat egyik momentumaként az itt végzettek minél teljesebb körének összegyűjtése és dokumentálása talán az intézményesülés felé tett első lépésként is értelmezhető.

Online jelentkezés

Ha Ön a Középülettervezési Tanszéken védte meg diplomáját, kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy nevét, a diplomázás évét, a diploma címét, illetve konzulense és opponense nevét küldje el.