Jelentkezés a Komplex tervezés 1. 2023 tavaszi stúdióiba

3 Kiiras Mockup2

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c. különféle képzéseinek – az osztatlan képzés új Építőművészeti, korábbi Tervezői, az esetleges más specializációról átjelentkezők, illetve az MSc-képzés –hallgatói számára az egyes tanszéki stúdiók által meghirdetett kurzusra ill. építész konzulensekhez való jelentkezés menetéről.


2022. december 9.

Mellékletek:

Építészet és emlékezet Stúdió plakát és témafüzet

Fenntartható közösségek Stúdió plakát és témafüzet

Innovatív terek​ Stúdió plakát és témafüzet

3 Kiiras Mockup2

1. A jelentkezéshez szükséges google-form kitöltése és ugyanide a portfólió feltöltése január 13. 12.00-ig: Jelentkezés a Komplex tervezés 1. 2023 tavaszi stúdióiba. Akik 2022 őszén az Építőművészeti Specializációra felvételt nyerve a három specializációs tanszék valamelyikén teljesítették az STT ás SKT tárgyakat, nekik portfólió feltöltése nem kötelező!

2. Személyes beszélgetés a választott konzulensekkel a január 16-18. között a formon megadott időpontokban, később emailben pontosított helyszínen/módon.

3. Tanszéki visszajelzés a felvételekről legkésőbb január 20., péntek 12.00-ig.

4. Hallgatói visszaigazolás a felvétel elfogadásáról lehetőleg azonnal, de legkésőbb január 27-ig, ezt követően szabad helyek esetén pótjelentkezés meghirdetése.

A Környezettudatos és Innovatív Épületszerkezeti Tervezés Specializáció hallgatói számára meghirdetésre kerülő komplex kurzus építész konzulensválasztása későbbi egyeztetés szerint történik.

A portfólió max. 10 oldalon, a legkedvesebb munkákat, személyes érdeklődést mutassa be. A portfólió összefűzött pdf formátumban készüljön. Mérete lehetőleg ne haladja meg a 10MB-ot. A fájl elnevezése a jelentkező neve legyen.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi docens tárgyfelelőst vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanár tanszékvezetőt!

A Középülettervezési Tanszék három tervezési stúdiójának Komplex tervezés 1. témái 2023 tavaszán: 

  • Építészet és emlékezet Stúdió: Celluloid és tűzfalak – Hibrid filmszínházak Budapesten 

  • Fenntartható közösségek Stúdió​: Határátlépések​ – Közösségek összekapcsolása​ – Kőszeg 

  • Innovatív terek​ Stúdió​: Tájkép klímaváltozásban _ Homok(hátság) – sivatag az Alföld tengersík vidékin​ 

A három kiírás plakátja és kiírása a hír mellékletei között megtalálható! 

Az Építőművészeti Specializáció tervezési stúdióinak részletes kiírásairól, valamint a specializáció tavaszi kötelezően választható tárgyaik programjáról 2022. december 9.-én, pénteken 14:30-kor a K.210 teremben tartunk tájékoztató előadást. Az előadás felvétele a c3siv0p-kódú teams csoportban lesz elérhető