CELLULOID ÉS TŰZFALAK.Hibrid filmszínházak Budapesten-Építészet és EMLÉKEZET Stúdió 2023 tavaszi komplex- és diplomakiírása

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan)  2022/2023 tavasz 

2023 Recoll Komplex Killer

2022. december 9.

Mellékletek:
programfüzet

plakát

előadás

2023 Recoll Komplex Killer

Miként lehet emlékekkel telített az építészet, hogyan segítenek emlékezni a terek, épületek? Milyen inspiráló közeget jelenthet számunkra a filmek világa? Milyen közösség-építő szerepet tölthet be lehet a jövő mozija? Hogyan szőhetőek be kísérleti módszerekkel kivételesen erős atmoszférájú moziépületek a közösség és a város életébe? A Középülettervezési Tanszék három tervezési stúdiója közül az Építészet és emlékezet Stúdió izgalmas pesti helyszíneken keres mai értelmező gondolatokat és válaszokat. Tarts velünk a budapesti mozik világának és Pest különleges helyszíneinek felfedezésében!

A kiírás részletes füzete letölthető itt

A 3 stúdió komplex- és diploma, valamint kötelezően választható tárgykiírásait röviden bemutató prezentáció letölthető itt

Tervezési helyszínül Budapest V. illetve IX. kerületében három, hasonló karakterű, szűk foghíjtelket javaslunk. Az egymáshoz közeli három telek kisebb túrával egyszerre bejárható, kis méretük ellenére (vagy épp ezért) mindhárom inspirálóan izgalmas városi helyzetben található. A Gerlóczy utca 3. átmenő telke (az egykori Nagy-Várady bérház világháború után visszabontott földszintes maradványával), a Szerb utca 11. régóta beépítetlen foghíjtelke és a Czuczor utca 3. szám alatti nagyobb méretű foghíj három komoly kihívásokkal kecsegtető, tűzfalak által határolt tervezési telekként vár új felvetésekre a Belváros és Belső-Ferencváros szívében.

A tervezési feladat mindhárom helyszín esetében olyan kis léptékű filmszínház megtervezése, amely újraértelmezi a mozi hagyományos tipológiáját. Mindhárom telek esetében hibrid funkcionális programok felkutatását tűzzük ki célul, amelyek fenntarthatóvá teszik az épületet, és intenzív működésű közösségi terekként konstruálják újra a mozik tereit. A filmszínházi funkcióval könnyen párosíthatók avval szorosan összefüggő (pl. filmarchívum, filmmúzeum, független filmesek és videósok műhelye, mozgóképes központ gyerekeknek, stúdiólakások), vagy éppen attól merészen eltérő funkciók is. A feladat szerves része az erős belső atmoszférájú terek tervezése éppúgy, mint a tervezési helyszínek tágabb, városi környezetén belüli értelmezése, és a helyszín közvetlen környezetének rendezése. A pontos tervezési programot a félév elején csoportos munka során részletezzük, hogy aztán a koncepció függvényében tovább szűkíthető, vagy éppen új terekkel, programelemekkel tovább bővíthető legyen.

2023 Recoll Komplex D

A stúdió komplex-és diplomatervezési kiírásának részletes programfüzete, a kiírás plakátja és a Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának tavaszi programját bemutató előadás a hír mellékletei között megtalálható!

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c. különféle képzéseinek – az osztatlan képzés új Építőművészeti, korábbi Tervezői, új Környezettudatos és Innovatív Épületszerkezetek Specializációi, az esetleges más specializációról átjelentkezők, illetve az MSc-képzés –hallgatói számára meghirdetett kurzusaira a jelentkezést két lépésben várjuk:

  • A következő google form (https://forms.gle/rN4dWVMRHBAWRjJP7) kitöltésével legkésőbb január 13-ig.

  • Rövid személyes vagy online beszélgetésen való részvétellel a form-on keresztül választott oktatókkal és időpontokban.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi docens tárgyfelelőst vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanárt!

2023 Recoll Komplex E

A stúdió választható konzulensei:

Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus

Szabó Levente DLA egyetemi tanár

Vannay Miklós DLA egyetemi adjunktus

 

Meghívott építész:

Frikker Zsolt építész, Studio Fragment