Tanszéki terv 1.

0
A 2022-es egri TT1 pályázati kiírás díjazott tervei

A Tanszéki tervezés 1. az osztatlan képzés specializációs időszakát megelőző meghatározó tervezési tárgya. 2022 tavasza óta az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék közös Építőművészeti Specializációjához kapcsolódóan a három tanszék közös tárgykiírással készül. A kurzus célkitűzése, hogy azonos feladatokon gondolkodva a hallgatók inspiráló betekintést nyerhessenek a specializáció tanszékeinek eltérő tervezési megközelítéseibe, és megismerhessék a különböző műhelyekben folyó munkát.

Tárgyfelelős

Kronavetter Péter DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

TT1 2022 Pályázati összefoglaló füzet

Közép TT1 2020 tanulmányfüzet

Közép TT1 2019 tanulmányfüzet

Közép TT1 2018 tanulmányfüzet

0
A 2022-es egri TT1 pályázati kiírás díjazott tervei

Tárgyleírás

A félév gerincét adó tervezési feladat minden félévben egy izgalmas helyszínhez, problémához kötődő hallgatói tervpályázat, melynek kirtékelésére kiemelkedő építészekből álló, rangos bíráló bizottságot hívunk meg. A féléves munka a tanszékek által vezetett három tankörben, 2-3 fős csoportokban zajlik, miközben a félév közös kirándulással indul, és szintén a tanköröket összefogó eredményhirdetéssel zárul, félév során pedig több közös, a tervezést segítő programot, előadás is szervezünk.

Az aktuális tervezési feladat kapcsán az épített örökség és a kortárs elemek viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkozunk. Munkánk során a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos, szabatos és pontos kifejtését gyakoroljuk. Hangsúlyos figyelmet fordítunk a megismerés fontosságára, a múlt feltérképezésére és újrarajzolására csakúgy, mint az építészeti reprezentációs eszközök egyes műfajaira, a terveknek a tervpályázati helyzet miatt kulcsfontosságú rajzi és képi világára.

A kurzus a BSc-képzésen választható tárgyként felvehető.

Tematika és ütemterv (2022/23/2) innen tölthető le