RE:PRES epreskert

Össszefoglaló a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszéke 2020 őszi tervezési kurzusainak epreskerti munkáiból

Év
2021

Szerkesztők: Gunther Ágota, Kosztya Csilla, Molnár Csenge Virág

Középülettervezesi Tanszék, Budapest

Letölthető változat

Előszó

A Magyar Képzőművészeti Egyetem különleges, egyedi at- moszférájú helyszíne az Epreskert. A műteremépületek, a táji környezet, a használat spontaneitása és a tágabb, városi kontextusban érvényesülő szigetszerűség különleges kollázst eredményeznek itt. Ez az inspiráló helyzet az ottho-nos közege hosszú évtizedek óta nem csak az itt tanulóknak és oktatóknak, de annak a kísérletnek is, amelyet 2020 őszén a BME Középülettervezési Tanszék különféle kurzusainak keretében valósítottunk meg. A tanszék hallgatói és oktatói a negyed- és ötödéves építészhallgatók egyes tárgyaiban magával a kerttel, annak értelmezésével és használatával, a Domanovszky Endre műteremház átépítésével, vagy helyére új közösségi épület javaslatával egyaránt foglalkoztak. A távolléti oktatás kényszerűen elviselt következményei mel- lett is intenzív közös munka eredményeiből nyújt válogatást ez a kiadvány. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csaná- di Judit DLA, Szegedy-Maszák Zoltán DLA és Sugár János DLA professzoroknak, a félév előkészítésében nyújtott önzetlen segítségükért, és a közös konzultációs alkalmakon való in- spiráló részvételükért, hozzászólásaikért.

Budapest, 2021. február

Szabó Levente DLA
tanszékvezető egyetemi tanár