A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola bővítése

Hallgatói tervjavaslatok

Év
2016

Szerkesztő: Fejérdy Péter

Középülettervezési Tanszék, Budapest

Letölthető változat

Előszó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán folyó képzés egyik fontos állomása 4. éven a komplex tervezés tárgy. A tantárgy nevében is kifejeződik a ter- vező építész feladata: a különböző résztudományokat, társadalmi, szociális és művészeti helyze- teket integrálni képes összegző építészeti látásmód elsajátítása és alkalmazása. Nagy hangsúlyt kap az életközeli helyzetek megtapasztalása. A most bemutatott feladat is valós helyszínekhez kötődik, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Toldy Ferenc utcai épületéhez. A jelenlegi épü- let rendkívül szűkös. Bővítésére több terv is született már, de a megvalósítás mindig elakadt. A hallgatói tervek az iskola által megadott paraméterek figyelembevételével készültek. A terve- zési folyamat során azonban a cél nem egy konkrét építészeti program adott helyre való meg- tervezése volt. A javasolt funkcionális programot kiindulási alapnak véve, de nyitottan kezelve, indokolt esetben a megfogalmazott igényektől, szabályozási keretektől eltérő megoldások is kialakulhattak. Ez a könnyedség, szabadság azonban nem öncélú; lényeges dolgokra irányít- hatja a figyelmünket: a sajátos helyzetben rejlő feltáratlan lehetőségek nagyobb összefüggéseire, kihasználatlan potenciáljára.

A Középülettervezési Tanszék reméli, hogy a tanszék alkotói közösségében készült, most be- mutatásra kerülő hallgatói tervek könnyedségükkel, esetlegességeikkel együtt is figyelemre méltóak: egyszerre adnak bepillantást egy egyetemi alkotóműhely munkájába, és egyszerre ad- hatnak inspiráló gondolatokat a jövőképét formálni akaró iskolai közösségnek.

Budapest, 2017. március
Fejérdy Péter építész