TÁJKÉP KLÍMAVÁLTOZÁSBAN. Homok(hátság) - sivatag az Alföld tengersík vidékin - INNOVATÍV terek stúdió

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan) 2022/2023 tavasz

2023 Inno Komplex Killer

2022. december 9.

Mellékletek:
programfüzet

plakát

előadás

2023 Inno Komplex Killer

A stúdió tervezési helyszínei a Duna-Tisza közén, a Felső-Homokhátságon azon belül is egy községben, Hernádon találhatók. Arra keressük a választ, hogy milyen összefüggésben vannak a kulturtáj speciális környezeti és kulturális adottságai az épített tér szerkezetével és minőségével? Hogyan befolyásolja az éghajlatváltozás az ember által belakott tér használatát? Milyen innovatív eszközök állnak az építészek rendelkezésére, hogy az éghajlatváltozás és az ennek következtében kialakuló csapadékhiány hatásait mérsékelni tudják? Milyen lesz a jövő falusi közösségeinek építészete? Hogyan formálódik a jövőben az elvándorlás és a modernizáció következtében rohamos ütemeben átalakuló falusi táj képe? Három tervezési helyszínen dolgozunk, melyen három különböző tervezési programot fogunk megvalósítani, egy közösségi épületet, egy kereskedőházat és egy ifjúsági képzési központot.

A kiírás részletes füzete letölthető itt

A 3 stúdió komplex- és diploma, valamint kötelezően választható tárgykiírásait röviden bemutató prezentáció letölthető itt

1_"Kéve" Közösségi Ház

A kéve név a részek egységbe rendeződésére utal. Hernád sokszínű település, lakói az elmúlt évszázad során a Kárpát medence falvaiból-városaiból és Európa más régióiból ide érkező, itt letelepedő családok. A tervezési program hat-nyolc egyesület és más kisközösség számára teremt otthont. A program fő eleme egy aula, olyan közösségi mozgástér, amely alkalmas nem versenyszerű sportolásra éppúgy, mint ünnepélyek, társadalmi események befogadására.

2_"Mezőkert" Kereskedőház

A Köztársaság út - Fő út kereszteződése a település központja. A tervezési program egy új típusú piac tervezésére irányul, ami nem csak anyagi javak, hanem szellemi "termékek" gyűjtő- és elosztóhelye is. Tíz-tizenkét kis üzlet, iroda, árubemutató/kiállítótér alkotja a programot, amik egységes szerveződése révén kialakul egy fedett utca, közösségi rendezvények számára is alkalmas formában.

3_Tanyasor /// A Helyi Tudás Háza

Az egykori Felső-Hernádi tanyavilág sokszínű kulturális hagyományaira épülő újszerű épületcsoport. A tanyavilág hányavetett sorsú, de valamilyen csoda folytán megmaradt két sváb-háza (Kőnig és Svaldi tanya) alkotja az épületegyüttes két elemét. A településtől távol lévő hely nem rendelkezik a modern kor megszokott kényelmével. Villany kivételével más közmű nincs, a földúton megközelíthető hely ezért önellátó kell legyen. A funkcionális program három elemből áll, ebből kettő a meglévő parasztházakban kap helyet (szállás, étkezés). A harmadik, tervezendő épület egy tudástér, ami mindenek előtt oktatási célokat szolgál.

2023 Inno Komplex D

A stúdió komplex-és diplomatervezési kiírásának részletes programfüzete, a kiírás plakátja és a Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának tavaszi programját bemutató előadás a hír mellékletei között megtalálható! 

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c. kü5Teljes szélességű képaddexpandmore-dots Képedit2023innokomplex_F.jpgOriginal: 922 × 564 free crop: 922 × 564Edit infodownloadcroptrashmore-dots Alt TextHU Alt TextEN CaptionHU CaptionEN Video URL (optional)HU Video URL (optional)ENlönféle képzéseinek – az osztatlan képzés új Építőművészeti, korábbi Tervezői, új Környezettudatos és Innovatív Épületszerkezetek Specializációi, az esetleges más specializációról átjelentkezők, illetve az MSc-képzés –hallgatói számára meghirdetett kurzusaira a jelentkezést két lépésben várjuk: 

  • Rövid személyes vagy online beszélgetésen való részvétellel a form-on keresztül választott oktatókkal és időpontokban. 

 

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi docens tárgyfelelőst vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanárt! 

 

2023 Inno Komplex G
Gion A. Caminada, Domat, Közösségi ház

A stúdió választható konzulensei:

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár

Bartha András Márk DLA egyetemi adjunktus

Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens

Schrammel Zoltán DLA egyetemi adjunktus

Zombor Gábor DLA egyetemi adjunktus

 

Meghívott építész:

Dévényi Tamás Budapesti Műhely

 

A stúdió témájához ajánlott kötelezően választható tárgy: Innovatív környezetek (tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA)