Közelség és Közösség a tatai Öreg-tó partján – FENNTARTHATÓ Közösségek Stúdió

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan)  2021/2022 tavasz 

Index Kep 038 Casa De Madera 113

Hogyan építsünk kiemelten védett természeti környezetben, hogyan viszonyuljunk védett épületeink újrahasznosítása során az értékekhez? Mihez és hogyan nyúlhatunk, hogy minőségi és az életet jól szolgáló helyek jöhessenek létre? 

2021. december 17.
Index Kep 038 Casa De Madera 113

Téma 

A Fenntartható közösségek Stúdió előző évi komplex és diploma feladatai a tatai Kálváriadomb izgalmas természeti képződményei, a Geológus kert és a város kapcsolatát vizsgálta. Ebben az évben továbbra is Tata marad figyelmünk középpontjában.  A tatai Öreg tó és annak partvidéke egészen egyedülálló jelenség.  A város oldaláról a kultúra erős lenyomatai veszik körül azt a tavat, amely Európában egyedülálló módon, városi beágyazottsága ellenére Ramsari övezetnek számít a vonuló és telelő vadludak jelenléte miatt. A gazdag természeti és kulturális együttállás miatt a megújításra szoruló terület fejlesztése ezen értékekre építve kell, hogy megvalósuljon. Az elmúlt években napvilágot látott elképzelések körül komoly társadalmi vita bontakozott ki. Leendő hallgatóinkkal stúdiónk oktatói arra tesznek kísérletet, hogy bekapcsolódva a párbeszédbe, építő javaslataikkal segítsék a hely jobb megértését, alternatívát kínáljanak a lehetséges fejlesztési koncepciókhoz. 

Tervezési helyszín 

A tópart egészének vizsgálata után a konkrét helyszín az egykori lovarda (ma csak falaiban álló) romja. a lakatlan, barokk istállóépület és a közelében meghúzódó tajképi elemek körzete. Van itt kilátó szikla, régészeti leleteket rejtő barlang, angolparki műrom és számtalan oda nem illő elem is. A tervezés nem szűkül le a két épület újrahasznosítást célzó átalakítására, hanem fontos részét képezi a környezetbe integrálás táji elemeinek tervezése is. 

 

Kutatási téma 

A stúdió kutatási témája ebben az évben az adaptive reuse és a természetben építés témakörében mozog. Izgalmas példák elemzésével próbálunk nyitottan közelíteni mind az épített örökség mind a természetbe építés érzékeny dilemmáihoz. Legalább ennyire fontos a helyi civil aktivista közösség véleményének megismerése, és pozitív jövőképként felmutatható építészeti artikulálása. 

Tervezési program 

  1. A barokk istálló épületéhez kötődően: 

Tóparti pozíciója miatt számtalan közösségi funkció lehetséges helyszínévé válhatna. Az épület szigorú szerkezeti rendje, tömörsége azonban komoly kihívás: mit és hogyan lehet ebben az épületben elhelyezni. Ha bővítjük, hogyan lehet viszonyulni a meglévő épület karakteréhez. Hogyan lehet egy ilyen épületet úgy megújítani, hogy történeti értékeit  megértve az új téri igényeket kiszolgálni tudó épület jöjjön létre. A helyi közösség részéről felmerülő funkciók: 1. madarászközpont, a Ramsari övezettel kapcsolatos madármegfigyelések, gyűrűzések, adatfeldolgozás és bemutatások helyszíneként, 2. az egykori lovas funkció mai, közösségi célú újraértelmezése, 3. közösségi rendezvénytér 

  1. Az egykori Esterházy lovarda romjaihoz és telkéhez kötődően: 

Ma csak kerítése és az épület falai állnak, térbeli helyzete viszont nagyon összetett. A magántulajdonban lévő ingatlanra készült hasznosíthatósági tanulmány. Ennek elemzése, tanulságainak megértése után a funkció kidolgozása is a feladat részét képezi. A beépítésben a romok adta nagyfokú szabadság mellett a történeti környezet és gazdag térbeliség ad különleges izgalmat.  

Segédanyagok, előzetes források a két helyszínhez 

A feladatkiírás segédanyagai mellett (geodéziai felmérés a területről, építészeti felmérés az istállóról) a helyszínnel és a témával való ismerkedéshez az alábbi forrásokat ajánljuk: 

 

Természet: 

https://www.facebook.com/vadludsokadalom.wildgeesefestival/videos/1085705658862656/ 

https://www.facebook.com/vadludsokadalom.wildgeesefestival/videos/693167831624776/ 

https://www.facebook.com/MAG-Mi%C3%A9nk-a-Grund-V%C3%A1rosv%C3%A9d%C5%91-Egyes%C3%BClet-Tata-103631628282710/ 

 

 

Építészet: 

https://epiteszforum.hu/a-tatai-esterhazy-lovarda-ujjaszuletese 

https://epiteszforum.hu/az-icomos-is-allast-foglalt-a-tatai-szallodafejlesztes-ugyeben 

https://epiteszforum.hu/uratervezes-valoban-kisebb-lesz-az-avalon-szallodaja-tatan 

https://epiteszforum.hu/uj-latvanytervek-a-oreg-to-parjara-tervezett-szallodarol 

Külsős programok  

A félév során és vendégeink lesznek a „Mienk a grund, tatai városvédő egyesület” tagjai: hidrogeológusok, természetvédelmi és madártani szakemberek, művészettörténészek. Továbbá a félév során betekintést nyerhet mindenki az előző év Kálvária-dombi munkájába és annak eredményeibe. 

A stúdió konzulensei elsősorban 

Fejérdy Péter DLA, egyetemi docens 

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus 

Major György DLA, egyetemi docens 

Rose Balázs doktorandusz (társkonzulensként) 

A stúdió meghívott külső konzulense 

Hőnich RichárdDLA, Ybl Miklós- és Pro Architectura-díjas építész (Építész Stúdió Kft.) 

A stúdió szakági konzulensei 

A szakági konzulensek a félév folyamán két alkalommal ún. "Konstruktőri napon" az építész konzulensekkel együtt nézik át, véleményezik és segítik a tervezést, valamint a félév elején a tervezési feladathoz igazított szakági feladatkiírással és bevezető előadással készülnek. 

A stúdió témájához ajánlott, a tanszék által gondozott (kötelezően) választható tárgy 

A stúdió oktatóihoz kapcsolódó választható tárgy a Tanszéki kutatás-Doktori műhely, amelyet izgalmas, a tervezett nyári egyetemet módszertanilag előkészítő kurzusként vezetnek a tanszék doktoranduszai. 

 

Tanszékhez kötődő előzmények 

A 2019/2020-as tanévben stúdiónk első, induló évében Monor, Tabán-telep szegregált közösségének közösségi épületeivel foglalkoztunk. A Tabán telep 2012 óta van jelen életünkben. 2014-ben hallgatói építőtábor keretében megépült első épületünk, a Biobrikett szárító. Soltész László diplomaterve alapján módosították a monori szabályozási terv Tabán telepi részét. 2019-ben megépült az Elfogadás sütöde. Komplex tervezési feladatul a Tabán telep lakói által használt közösségi funkciókhoz készítettünk fejlesztési terveket. A Komplex tervezés 1. és 2. tervekből a tanszék honlapján található válogatott gyűjtés.   

2020/2021-ben a tatai Geológus kert és tágabb környezete volt tervezési helyszínünk. Anyag és idő címmel az építés helyhez és időhöz kötődő dimenzióit igyekeztünk erős szempontként behozni a tervezési feladatokba.  

 

Oktatóink tervezési praxisában számos, a témához kötődő épület valósult meg, így – a teljesség igénye nélkül – a paksi  Erzsébet szálló és a Szeniczey-kúria, vagy a valkonyai pajtaszínház. Kiemelkedő hallgatóink diplomamunkáikban is foglalkoztak a fenntarthatóság közösségi dimenzióival. Soltész László: Otthon a telepen munkája, Ostoróczky Nóra berceli kendermanufaktúrája, vagy Nagy Stefánia perbáli üvegháza mellett a stúdió által kiírt tdk témák is nagy érdeklődésre tartottak számot. 2019-ben a kiégett Ferenchalmi kápolna, 2020-ban az óbudai kísérleti lakótelep elhagyatott gázfogadójának újrahasznosítására születtek szép tervek. 

Inspiráló példák, a feladathoz hasonló léptékű kortárs épületek 

https://jsa.no/filter/landscape/National-tourist-road-Liasanden-stop-point 

https://www.archdaily.com/search/all?q=casa%20de%20madera&ad_source=jv-header 

-https://www.archdaily.com/802948/skjern-river-pump-stations-johansen-skovsted-arkitekter 
-https://www.archdaily.com/883075/tipperne-bird-sanctuary-johansen-skovsted-arkitekter?ad_medium=widget&ad_name=more-from-office-article-show 

Stage, Dnipro, UA 

Turistamenedék, Selmecbánya (Banská Štiavnica) mellett, SK 

Csíkszentsimoni lovarda, Sânsimion/Csíkszentsimon, Hargita, RO 

 

Komplex- és diploma-témák előadása  

Az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék közös Építőművészeti Specializációja a 2021/2022 tanév tavaszi szemeszterének tervezési tárgyairól közös tájékoztató előadást tart. Az online előadáson bemutatkozik az Építőművészeti Specializáció, ismertetjük a három tanszék 3x3 tematikus stúdiójának/műhelyének Komplex-, illetve Diploma-témáit, illetve a Tanszéki tervezés 1. tárgy közös tárgykiírását.  

  

Az előadás időpontja:  2021. december 21. 9:00  

Az előadás helye:  "EXPL-KÖZÉP-LAKÓ / TT1 és KX-DIPL-STÚDIÓK 2022 tavasz” Teams csoport  

(kód: g3rk7er)