(Kötelezően) választható tárgyaink 2022 tavasz

Kotval Indexkep2

Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai, Középületek kritikai elemzése, Mű/hely, Részletképzés és kompozíció, Tanszéki kutatás – Doktori Műhely

2021. december 17.
Kotval Indexkep2

SPECIÁLIS HASZNÁLÓK (avagy az emberi természetről) 

A KÖRNYEZETÉPÍTÉS ÉPÍTÉSZETI ÉS TERVEZÉSI VONATKOZÁSAI – 2022 

 

Hogyan írják körül az ember téri szükségleteit az építészetet meghatározó tényezők, a jogszabályok, a megbízók, a tudomány, a környezetpszichológia, a kulturális szokások és a divat? Hogyan lehetséges, hogy a modern építészet, mely a tudomány segítségével a legtöbbet tett azért, hogy tárgyilagos képet kapjon az épületek használóiról, mégis a kudarcot vallott a nekik való megfelelésben? Ha léteznek megbetegítő környezetek vajon az építészet eszközeivel lehetséges enyhíteni ezen ártalmakat? Milyen a jó emberi környezet? - tesszük fel a banális kérdést, - végig nézve világunk általános állapotán, a válaszokkal még adósak vagyunk! 

Az elmúlt két évben a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai kurzus témája a múzeumépítészet és az adaptív újrahasznosítás volt. Idén folytatjuk a használatról megkezdett vizsgálódásainkat a speciális igényű csoportokat a középpontba helyezve. 

A felvetés apropóját az adja, hogy a Középülettervezési Tanszék INNOVATÍV terek Stúdió a 2022-es évben Autizmus és tér címmel hirdet komplex kurzust, mely kis középületek tervezésén keresztül igyekszik megismerni azokat a téri, használati jellegzetességeket, melyek az autisták számára ideálisak. Célunk ezeket összegezni, ugyanis magyarul nem létezik a témáról szakirodalom. Az autistákon túl számtalan olyan speciális igényű csoport van, amelyek egyedi használói igényei, ezek kutatása aktuális probléma a kortárs építészetben: hajléktalanok, gyengén látók, idősek, demenciában szenvedők számára tervezett környezetek, veteránok rehabilitációs helyszínei, a börtön, de ide sorolható az egyetemes tervezés az inkluzív tervezés problémája is. A félév folyamán két épületet fogunk meglátogatni az építészek közreműködésével. Az egyik a Balázs Mihály és Tarnóczky Tamás által tervezett Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, mely gyógypedagógiai módszertani intézmény, kollégium és gyermekotthon is egyben. A másik a Karácsony Tamás és Janesch Péter perbáli gyermekotthona, mely sérült gyerekek számára készült. 

A speciális használói igényekről szerzett ismeretek paradox módon az ember természetének megismeréséhez is közelebb visznek, hiszen a szélsőséges követelményeknek való megfelelés azt jelenti, hogy az emberek nagyon tág köre képes az adott teret használni alkalmazkodás nélkül. 

A tárgy a Középülettervezési Tanszék INNOVATÍV terek Stúdió Komplex tervezési feladatához kapcsolódik, de minden érdeklődő számára nyitott! Kiemelten várom azokat, akik TDK-dolgozat keretében is szívesen foglalkoznának később a kurzus által érintett témakörökkel. 

Klobusovszki Péter DLA 
egyetemi docens 
tárgyfelelős 

 

AZ EMLÉKEZET HELYEI 

KÖZÉPÜLETEK KRITIKAI ELEMZÉSE – 2022 tavasz 

 

Mi az emlékezet fogalmának jelentősége az építészetben? Milyen lehetősége van az épített térnek, az emlékhelyeknek, emlékműveknek az emlékezés folyamatában és fordítva: mennyiben hű tükre az épített tér a társadalmi tér emlékezetfolyamatainak? Milyen folyton változó és aktuális tendenciái figyelhetők meg az épített örökségre vagy éppen a kultúra más területeire való térbeli reflexióknak? Miképp jelenik meg inspirációként az emlékezet az építészet határterületein?
Mitől rendkívül izgalmas az építészet emlékezetalakító szerepe? Milyen eddigi eredmények születtek a Középülettervezési Tanszék Építészet és emlékezet Stúdiójában a témakörben? 


A Középületek kritikai elemzése c. kötelezően választható tárgy témája 2022 tavaszán – immár harmadszorra – szerveződik „az emlékezet helyei” mottó köré. A téma szerteágazó vetületeinek általános bemutatása mellett a kurzusban helyet kapnak a témához szorosabban vagy lazábban kapcsolódó értelmezési területek is. 

Az előadások mellett meghívott előadókat fogadunk, épületlátogatásokat, városi sétákat, vitaalkalmakat szervezünk. Bemutatkoznak korábbi kurzusok dolgozataiból kinőtt kimagasló TDK-munkák is, ill. a résztvevő hallgatók által tartott szemináriumi kiselőadásokra kerül sor. A félévet szemináriumi dolgozat zárja, amelyet az építészeti kritika, szövegírás módszertanával dolgozunk ki.  

A tárgyat mindazon hallgatóknak ajánlom, akik érdeklődnek építészet és emlékezet izgalmas problématerületei iránt, és kiemelten várom azokat, akik adott esetben TDK-dolgozat keretében is szívesen foglalkoznának később a kurzus által érintett témakörökkel. 

A kurzus a tanszék Építészet és emlékezet Stúdiójának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, és minden érdeklődő számára nyitott!  


Szabó Levente DLA 

tanszékvezető egyetemi tanár
tárgyfelelős

MŰ/HELY – építészeti tárgykísérletek  

2022. tavasz 

 

Modell, vagy makett? Prototípus vagy szobor? Mik a makettkészítés legfontosabb eszközei, és milyen céllal készítünk maketteket? Hogyan befolyásolja a terv alakulását a makettezési folyamat? Hogyan alkalmazhatók kézműves és digitális technikák közösen egy kortárs épület makettjének megalkotása során?  

Mű/Hely egy tavaly indult szabadon választható tárgy a tanszék kínálatában, amely során a műterem jelleg, a gyakorlati makettépítés áll a fókuszban. 

A résztvevők újszerű, kísérletező módon, minden technikai segítséget megkapva, saját kezükkel dolgozhatnak tervezési tárgyukhoz köthető részfeladatok fejlesztésén. A kurzus során átélhetik és megtanulják alkalmazni a valós fizikai térben létrejövő modelltárgyak erős koncepcióformáló, és jelentéssűrítő hatását. Az órákon a tanszék új eszközparkjával, helyben megvalósíthatók a tervezési feladatokhoz kapcsolódó főbb makettezési részfeladatok, kötöttségek nélkül bátran kipróbálhatók a valós téri bemutatás eszközei és technikái. 

A kurzus egyetemi alkalmait, a technikai demonstrációk és elméleti kiselőadások mellett meghívott vendégek, műhelylátogatások színezik. Többféle új technikával ismerkedünk meg, kisebb és nagyobb, alkotási fókuszú feladatok elvégzése során.   

Olyanokat várunk, akik szeretik néha bepiszkolni a kezüket, elmélyülni egy-egy modell elkészítésében, és olyanokat is, akiket elsősorban a tárgyalkotás metafizikája érdekel, de szeretnék továbbfejleszteni gyakorlati készségeiket, vagy akik csak szívesen alkotnának közösségben, könnyed, jó hangulatban szerda esténként. 

A kurzus a tanszék INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK stúdiójának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, és minden évfolyam számára nyitott!  

A műhely jelleg miatt, a kurzus korlátozott, 25 fős létszámmal indul, a résztevők kiválasztása portfolio alapján, és rövid online interjú során történik. A jelentkezés: 2022. január 25. éjfélig, egy rövid űrlap és egyszerű (max. 10 megás) pdf portfolió feltöltésével EZEN A LINKEN. 

 Az interjú tervezett ideje 2022. január 26. délután. 

Bartha András Márk DLA 
egyetemi adjunktus 
tárgyfelelős 

Hasznos házak   

Részletképzés és kompozíció – 2022. tavasz 

 

A tárgy az építészmérnökképzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Célja a komplex feladat segítése: modellezzük, elemezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.  

A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között az aktuális komplex terv is szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotóelemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája. 

Az említett két szélső pont közötti utat intenzív párbeszéd tölti ki. Beszélgető partnereink Claudio Vender [1904–1986], és Mario Asnago [1896–1981]. Az ő munkásságukkal ismerkedünk. Tolmácsaink Adam Caruso és Helen Thomas építészek, akik egy általuk szerkeszett „szótárral” segítik a megismerést: Asnago Vender and the Construction of Modern Milan című könyvükkel. Kísérletet teszünk a közösen kiválasztott épületek koncepciójának, tervezési folyamatának megértésére. Ennek birtokában budapesti párhuzamokat keresünk, azokat művészettörténészek bevonásával elemezzük. 

A kurzus témája a homlokzat címszóra fűződik fel. A homlokzatéra, mely mesél a belső struktúráról, a környezetről, a gazdasági, társadalmi, kulturális kontextusról.  

Célunk, hogy közelítsünk a hasznos házak fogalmának tisztázásához, és ezáltal a természetes, a járható, és vállalható kortárs építészeti magatartáshoz. 

Ez a témameghatározás a tanszék INNOVATÍV Terek Stúdiójának kiírására is reagál. 

Asnago & Vender építészetét árnyaltan érzékelteti az alábbi idézet: 

„ Abban az időben, amikor az építészeti világ a Farnsworth House (Ludwig Mies van der Rohe, 1945-1951) és a Glass House (Philip Johnson, 1949) viszonylagos érdemeiről vitatkozott, az Asnago & Vender hasznos épületeket készített olcsó kontextuális eszközökkel, amelyeknek, akárcsak maguknak az épületeknek, megtartó erejük van.” 

Karácsony Tamás DLA 
egyetemi docens 
tárgyfelelős  

Tanszéki kutatás - Doktori Műhely - 2022 

Lenyomatok 

 

A Középülettervezési Tanszék doktoranduszai által tavaly indított Doktori Műhely című tárgyat idén új műfajjal hirdetjük meg, a 2021 nyarán első ízben szervezett Őrségi nyári egyetem alkotói módszereit továbbfejlesztve. Budapesti épületbejárásokhoz, városi sétákhoz kapcsolódó, azokat értelmező, vagy belőlünk inspirálódó alkotásokat hozunk létre órai workshopok keretében, különböző műfajokban. 

A tárgy célja, hogy a bejárások során megismert épületekre, helyzetekre azokat értelmező alkotói reakciók szülessenek. A bejárásokat mindig alkotói alkalmak követik, háromszor egymás után. A bejárások vagy városi séták a tanszéken zajló doktori kutatások témáira építenek, mint a Transzkulturális építészet, kultúrák együttélésének építészeti lenyomatai (Major Zoltán), Weichinger Károly alkotásai (Váncza Márk) illetve Tomay Tamás épületei (Krompáczki Péter). A sétákat követő alkotói alkalmakon különböző műfajokban készülnek alkotások (linómetszés, rajz, fénykép, kollázs, stb.). A workshopokon meghívott előadók is részt vesznek, a tárgyat a tanszéki doktoranduszok vezetik (Fülöp CsengeOstoróczky Nóra és Sámson Kinga).  

A tárgy a nyárra tervezett tanszéki nyári egyetem előkészítő kurzusa, amelyen a részvétel a tábori jelentkezésnél előnyt jelenthet, de a tárgy felvétele nem feltétele a nyári egyetemre való jelentkezésnek.. Az órákat tömbösítve tartjuk. 

 

Fülöp Csenge, Ostoróczky Nóra, Sámson Kinga 

doktoranduszok