HARMADIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁSOK. Alternatív, hibrid és közösségi munkakörnyezetek – Az Innovatív Terek Stúdió 2024 tavaszi komplex- és diplomakiírása

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan) 2023/2024 tavasz

Inno Kep Fekvo Plakatra

2023. december 12.

Mellékletek:
programfüzet
előadás

Inno Kep Fekvo Plakatra

Az Innovatív Terek Stúdió érdeklődésének középpontjában a térhasználata áll. Idén az adminisztratív munka tereit, az irodaházakat vesszük górcső alá. A középületek tervezésében zajló szemléletváltozás, mely a használók közti kommunikáció minél szélesebb körű elősegítését és a különböző típusú és léptékű közösségi aktivitásokhoz nélkülözhetetlen differenciált, flexibilis terek megteremtését tűzi ki célul az adminisztratív épületeket sem hagyta érintetlenül az elmúlt évtizedekben. Milyenek lesznek a jövő munkahelyei? Milyen innovatív téri eszközök segíthetik elő a használók közti hatékony kommunikációt az adminisztratív épületekben? A közösségi irodahasználat hogyan tud részt venni a város szociális társadalmi problémáink megoldásában?

Program

Az adminisztratív munka alapvetően változott meg az információtechnológiai forradalom következtében az elmúlt húsz évben. Az adattárolás helyigényének csökkenése, majd virtualizálódása szükségtelenné tette a munka helyszínének rögzítését. A digitális eszközökkel végzett munka a papírt nélkülöző, környezetbarát adminisztráció gyökeresen alakította át a munkahelyek ergonómiáját is. A munkavégzés virtuális térbe történő áthelyezése a valós teret sem hagyta érintetlenül, a szociális interakciók hiányának kompenzálása lett az új feladata. A modern irodaterek a funkcionalitás és az ergonómia mindenhatóságának jegyében születtek, mérhető paraméterek segítségével porciózva ki a terek tulajdonságait, mindent a munkavégzés primer hatékonyságának szolgálatába állítva. Sok esetben éppen kontraproduktívan befolyásolva a használókat. A pihenés, a kikapcsolódás lehetőségének megteremtése és a munkahelyi környezet minőségének hatékonyságra gyakorolt hatásának felismerése vezetett oda, hogy a munka helyszíne inspiráló, az együttműködést elősegítő, az otthonosságot, a pihenés és szórakozás sokszínű közösségi tereit jellemző fesztelenséget is magába olvasztó térré változott. A munkahelyi tér minősége fontos szemponttá lépett elő a munkahelyválasztásban, ezért ez a vállalati identitás fontos részévé kezd válni.

Elmélet

Ray Oldenburg szociológus olyan közösségi tereket hív harmadik helynek (Third place, Dritter Ort), melyek az első helyként értett otthon és a második helyként definiált munkahelyen túl az emberek közösségi aktivitásaikat megélhetik: klubbok, kávézók, parkok stb... A kikapcsolódás, a találkozások és az eszmecsere helyszínei, ahol a különböző társadalmi státusú, vagyoni helyzetű és érdeklődési körű emberek találkozhatnak és eszmét cserélhetnek. Olyan semleges övezetek, ahol a használók jogilag, pénzügyileg vagy politikailag nem elkötelezettek. Fontos tulajdonsága a térnek az otthonosság, a céltalanság és a spontaneitás. A harmadik hely jelentősége leginkább a közösségépítésben rejlik, hiszen az eszmecsere a tőlünk eltérő emberekkel az elszigetelődés helyett segít kialakítani egy közös valóságot, amelyet Oldenburg a demokrácia egyik fontos alkotóelemének tekint. Az új munkahelyi környezetek annak ellenére, hogy definíció szerint nem tartoznak a harmadik helyek csoportjába egyre inkább a magukra öltik ennek a tulajdonságait. Ez részben annak köszönhető, hogy azok a gazdasági szektorok amelyek az innovációban érintettek nyitottak leginkább a munkahelyi hierarchia lebontásában, melyhez alkalmas eszköznek kínálkozik harmadik helyek kialakítása, részben a közösségi irodai modellek elterjedésének. A félév címe a munkahelyeken megjelenő ezen új kommunikációs formákra és helyszínekre utal.

Inno Kep A Ket Terkep Egyutt 3 Copy4

Helyszínek

01 – Király utca 23.

02 – Kazinczy utca 18.

03 – Kisdiófa utca 5. / Csányi utca 6.

A stúdió komplex-és diplomatervezési kiírásának részletes programfüzete, a kiírás plakátja és a Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának tavaszi programját bemutató előadás a hír mellékletei között megtalálható! 

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c., valamint a BSc-diplomatervezés egyes tanszéki stúdiók által meghirdetett kurzusaira ill. építész konzulensekhez való jelentkezés menetéről a különféle képzések – az osztatlan és MSc-képzés Építőművészeti, korábbi Tervezői, Műszaki és az esetleges más specializációról átjelentkezők – hallgatói számára:

  1. A jelentkezéshez szükséges az alábbi google-form kitöltése és ugyanide a portfólió feltöltése január 12. 12.00-ig:  Jelentkezés a Komplex tervezés 1. 2024 tavaszi stúdióiba. Akik 2022 vagy 2023 őszén az Építőművészeti Specializációra felvételt nyerve a három specializációs tanszék valamelyikén teljesítették az STT tárgyakat, nekik portfólió feltöltése nem kötelező!

  2. Konzulensi igény szerinti személyes beszélgetés a választott konzulensekkel a január 15-i héten, később emailben pontosított helyszínen/módon. 

  3. Tanszéki visszajelzés a felvételekről legkésőbb január 19., péntek 12.00-ig.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi docens tárgyfelelőst vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanár tanszékvezetőt! 

A stúdió választható konzulensei:

Balázs Mihály DLA

Bartha András Márk DLA

Klobusovszki Péter DLA

Schrammel Zoltán DLA

Zombor Gábor DLA

MEGHÍVOTT ÉPÍTÉSZ:

Nagy Csaba, Ybl-díjas építész
Az Archikon alapítójaként és vezető tervezőjeként több, mint 60 hazai és nemzetközi díjat nyert csapatával.

A stúdió témájához ajánlott kötelezően választható tárgy:
INNOVATÍV KÖRNYEZETEK
(tárgyfelelős: Klobusovszky Péter DLA)