Az Építőművészeti Specializáció őszi belsőépítészeti kurzusai / Mű/hely-építészeti tárgykísérletek és Specializációs kiegészítő tárgy

Skt Muhely 2023

Milyen eszközökkel formálható a belső tér, hogyan válhat az építészeti tervezés mozgatórugójává? Milyen eszköztár áll rendelkezésre a belső terek alakításához? Melyek a belsőépítészet és design legfontosabb iskolái, trendjei? Szétválasztható-e az építészet, a belsőépítészet és a formatervezés tervezői habitusa?  

2023. június 11.

SPECIALIZÁCIÓS KIEGÉSZÍTŐ TÁRGY
tárgykód: BMEEPKOQ712
időpont:
előadás: hétfő 10:15-12:00
gyakorlat: csütörtök 12:00-14:00

plakát megtekinthető az alábbi linken

MŰ/HELY
tárgykód: BMEEPKOQ701
időpont: szerda 18:15-20:00

plakát megtekinthető az alábbi linken

Skt Muhely 2023

SPECIALIZÁCIÓS KIEGÉSZÍTŐ TÁRGY


A belső terek tervezésének legfontosabb kérdéseire ad választ az Építőművészeti Specializáció elméleti gerincét adó, az Exploratív Építészeti, a Középülettervezési és a Lakóépülettervezési Tanszék által közösen szervezett tantárgy, amely a szakmagyakorláshoz nélkülözhetetlen belsőépítészeti témaköröket három blokkban: az ENTERIŐR-, TÁRGY-, és BÚTORtervezés témaköreiben mutatja be. Tartalma a következő tervezési félévek elméleti és gyakorlati tudásbázisát adja, egyúttal átfogó képet ad a kortárs belsőépítész és designműhelyek működéséről, legfontosabb praktikáiról.  

A félév során a kurzus résztvevői a belső térformálással, valamint az épített tereket alakító iparművészeti alkotások fő diszciplínáival és azok építészeti összefüggéseivel ismerkedhetnek meg. Komplex képet kapnak a szemléletmódok történeti összefüggéseiről, az építészetre ható társadalmi folyamatokról és mindezek napjainkban kifejtett hatásáról.  

A szakmában elismert vendégelőadók, tervezők, designerek mutatják be a belsőépítészet, formatervezés, és bútortervezés világának történetét, legfontosabb tendenciáit, legjobb példáit. Emellett külső helyszíneken szervezett szakmai programok, világítási, felületképzési, iparművészeti bemutatók, épületlátogatások adnak gyakorlati ismereteket az előadáson elhangzottak mellé. 

A kurzus kiegészíti a 3 tanszéken párhuzamosan futó Specializációs tervezési tárgy programjait, az azokban meghatározott belsőépítészeti részfeladattal. 

 

Terbe Rita DLA egyetemi adjunktus, tantárgyfelelős  
Bartha András DLA egyetemi adjunktus, tantárgyfelelős  
Varga Tamás DLA egyetemi docens, tantárgyfelelős  

plakát megtekinthető az alábbi linken

MŰ/HELY építészeti tárgykísérletek – az Építőművészeti Specializáció kötelező kurzusa 

HAPTIKA ÉS ÉPÍTÉSZET 

A kurzus alapvető célja az építészeti alkotómunka során használható tárgyalkotási, modellezési eszköztár ismertetése, és gyakorlatának átadása, érintve annak különféle léptékben megvalósuló belsőépítészeti kapcsolódásait. Fókuszában a műtermi alkotómunka, a makettépítés és a tárgykészítés, ezekhez kapcsolódó formatan, formatervezés áll. 

A résztvevők, saját kezükkel, kísérletezve dolgozhatnak olyan anyagokkal, technikákkal, melyekkel később, építészként csak közvetett módon fognak. Fejleszthetik a modellezéshez szükséges technikai képességeiket, inspiráló tárgyak, makettek, prototípusok elkészítése közben.  

A kurzus egyetemi alkalmait a technikai demonstrációk és elméleti kiselőadások mellett meghívott vendégek, műhelylátogatások színezik. A betonöntés rejtelmeivel ismerkedünk a képzőművészet és építészet határterületein a Szövetség 39-cel, szakértő segítséggel meglátogatjuk az Iparművészeti Múzeum vonatkozó tárlatait, asztalos, lakatosműhelyekkel ismerkednünk meg.   

 

A kurzus átfogó célkitűzése, hogy az Építőművészeti Specializáció belsőépítészeti blokkjának kötelező elemeként, a Specializációs tervezési tárgyhoz kapcsolódó tematikával, gyakorlati oldalról támogassa a specializáción folyó munkát. Ezért a tárgyat csak az Építőművészeti Specializációra felvett hallgatók, a mintatanterv szerint a 7. szemeszterben (azaz az első specializációs félévben) vehetik fel. 

Budapest, 2023. június 

 

Bartha András Márk DLA  építész, egyetemi adjunktus, tárgyfelelős – Studio Konstella 
Pongor Soma építész – Studio Nomad 
Zakariás Tamás építész – Mobilia Architects 


plakát megtekinthető az alábbi linken