A VÉR VÁROSA*. VÁRADI BANDAGE**

NAGYVÁRAD 2023 ŐSZ

Nagyvarad 01

a Specializációs tervezési tárgy (osztatlan- és, MSc-képzés), a Komplex 1. keresztfélév és a BSc-, MSc- és osztatlan képzések Diplomatervezés kurzusainak közös programja 

2023. június 12.

* a ’Vér Városa’, így nevezi Ady először Nagyváradot a Nyugat 1910. 9 számának hasábjain  

** kötözés, kötés seben, sérülésen ill. valamely testrész, testtájék rögzítésére szolgál  

plakát megtekinthető az alábbi linken

Nagyvarad 01

„Májusban olyan szép szokott lenni Magyarvár, hogy az emberek megbolondulva néznek Erdély felé s általában Keletre, honnan a Nap is jönni szokott. Hársak illata s gesztenyék színe, minden, mintha a kígyózó, hosszú Sugárfolyó völgyén jönne ide, e furcsa, nagyon furcsa városba. E furcsa városba, amely igazán a Vérnek városa s ahol Szent László óta emberek és fajták nagyon össze-vissza ölelkeztek. De Magyarvár mégis augusztusban a legszebb, éjszakánként, a fényes Hold segedelmével a Táborhegy tetejéről nézve. Ilyenkor érti meg az ember, miért volt ez a város olyan becses és jó, hogy érte nem csupán Sztambul és Bécs vitázott. Itt majdnem királyi rangú és seregű, hatalmas basák vigyáztak és uralkodtak s a régi várfalakra a Hold emlékezőn bámul.” (Ady Endre: A Vér Városa – Nyugat, 1910. 9. szám) 

Program- és tárgyfelelős: Zombor Gábor DLA, egyetemi adjunktus  

Konzulensek: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár; Bartha András Márk DLA, egyetemi adjunktus; Fazekas Katalin DLA, egyetemi adjunktus; Fejérdy Péter DLA, egyetemi docens; Kemes Balázs DLA, egyetemi adjunktus; Klobusovszki Péter DLA, egyetemi docens; Kronavetter Péter DLA, egyetemi adjunktus; Szabó Levente DLA, egyetemi tanár; Vannay Miklós DLA, egyetemi adjunktus; Zombor Gábor DLA, egyetemi adjunktus 

Meghívott előadó: Golicza Előd (Mendrisio-Székelyudvarhely) 

Közreműködik: Lázár Csaba  

Az előkészítésben közreműködnek: Bendicskó Laura, Farkas Anna Barbara, Jelinek Dorka, Szaszák Lili építészhallgatók 

Hogyan lehet határátlépéseink, határhelyzeteink teremtő energiáit kinyerve új házat, új teret alkotni? Fogalmakkal, helyekkel, léptékkel, idővel teremtett távlatok kettős minőségei közötti bolyongás, ki-bejárás hogyan rendezi bennünk értelmező, teremtő energiáinkat? Ahogy Rockenbauer Pál közeli helyek természeti, kulturális szépségeinek és magának a megismerésnek, a barangolásnak dicséretéről készített ismeretterjesztő sorozatot1, úgy szeretnénk ezt a fajta országkerülő-országjárást, az eltávolodást, a folytonos határátlépéseket gyakorlattá tenni, és szakmai kapcsolatok kiépítése által is hangsúlyozni a fontosságát regionális értékeinknek. 

Tavaly sikeres félévet zártunk Kolozsvárott, Erdély fővárosának helyszíneivel, amelynek összefoglaló kiadványa a tanszék honlapjáról elérhető. Idén – közelebb lépve önmagunkhoz – Partium fővárosában, Nagyváradon keressük vizsgálódásaink fókuszpontjait. 

Tarts velünk Te is a Vér Városába, Nagyváradi helyszínekre szervezett tervezési félévünkre! Keressük együtt a város horzsolásait, az apró ficamokat, zúzódásokat! Vessük gyógyító tekintetünket a város kínálta helyzetekre és leljük meg az egészséges irányokat terveink bandázsai által! 

TERVEZÉSI HELYSZÍNEK

A folyamatos, közelítő, léptékbeli határokat átlépegető munkamódszerünk első szakasza a hely, mint tervezési helyzeteket és helyszíneket befogadó város: Nagyvárad vizsgálata. A városon belül négy karakteresen elkülöníthető tervezési helyszíncsoporttal foglalkozunk, melyeknek külön-külön és együttesein is fontosak összefüggéseik, városi szerepeik. Foglalkozunk a Partiumi Keresztény Egyetemet befogadó városi tömbbel, a Sebes-Kőrös menti területekkel, a Fő utca kínálta és a vár mentén kialakult különleges, kollázsszerű helyzetekkel. 

TANULMÁNYÚT ÉS TERVEZÉSI PROGRAMOK 

A tervezési stúdium első hetének kiterjesztett hétvégéje (szeptember 7-10.) ad lehetőséget a tervezési terület személyes megismerésére, helyszíni vizsgálatokra, a kulturális közeg, a város feltérképezésére, ahová közös kirándulást szervezünk. A félév során készített hallgatói terveket tematikus kiállítás keretében tervezzük bemutatni. 

HALLGATÓK  

A tervezési félév a személyes megközelítések okán jellemzően egyéni értelmezésekre épít. Mindemellett rendkívül fontos az egyéni értelmezések csoportos ismertetése a tervezési stúdium egyes állomásain. Bizonyos munkarészek feldolgozásánál számítunk a kiscsoportos feldolgozásra, ez esetben szükséges előzetesen az egyéni részfeladatok pontosítása. 

A program a következő tantárgyak hallgatói számára nyitott: 

  1. Specializációs tervezési tárgy (osztatlan és MSc-képzés) / jelentkezés a specializáció 3 tanszéke által meghirdetett form kitöltésével (júl. 18-ig) 

  1. BSc-képzés Diplomatervezés, az osztatlan és MSc-képzések Komplex tervezés 1., Diplomatervezés  / jelentkezés a közös tárgyhirdetéseknek megfelelő form kitöltésével  

2023. június 

Zombor Gábor DLA egyetemi adjunktus, tárgyfelelős 
Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető 

plakát megtekinthető az alábbi linken