LELET - Közösség, kultúra és építészet

09881ff07c9b94c976b3d841213b2f50 0

A LELET - Közösség, kultúra és építészet tárgy egy választott régió vagy közösség mélyebb társadalmi, történeti, kulturális hátterét és ezzel együtt építészetét és ezek összefüggéseit vizsgálja. Minthogy az építészet a kultúra legmélyebb társadalmi értékeibe gyökerezik, azt fizikai formában fejezi ki, az egyes tervezési feladatok helyszíneinek alapos feltérképezésénél is fontos annak megismerése. A kutatása eredménye a helyszín sokszínűségének, a sajátosságok személyes szűrőn keresztül kialakult képének, részleteinek dokumentálása. Az ismeretek alapján a hallgatók egyénileg vagy csoportosan a félév során kreatív, alkotói munkát hoznak létre.

Tárgyfelelős

Fazekas Katalin DLA

Fejérdy Péter DLA

Típus
Választható
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
ősz

09881ff07c9b94c976b3d841213b2f50 0

Tárgyleírás

A félévre választott területen vizsgáljuk a fő építészeti alkotások hátterében milyen összefüggések és hatások állnak. A megismeréshez kreatív feladat is kapcsolódik, amely a közösségben feltárt sajátosságok, a hely mélyebb rétegeinek felfejtéséből következik.

A lelet, ami készül (szabad módszer választás: elsősorban grafika, rajz, montázs, kollázs, térbeli struktúra, de lehet fotó, videó, lenyomat, kiöntött részlet, installáció…) a személyes megismerésből és a helyből, a helyszín sajátosságaiból következő alkotás. A kialakult alkotói munka egy terv koncepciótervének alapját képezheti.
A kurzus célkitűzése egyrészt a hallgatók helyszínhez kapcsolódó megismerési stratégiák szélesítése, másrészt az építészeti koncepciót megelőző előkészítő, elmélyülő munkafázis gyakorlása. Mindezeken túl adott régiók építészeti és kulturális megismerése is fontos.

Helyszínlátogatások, épületlátogatások, előadások, meghívott előadók és hallgatói szemináriumok alkotják a félévet. A helyszínlátogatások alkalmával a hallgatók még jobban megismerik azt.

A félév során a tárgy oktatói és meghívott előadók segítenek megismerni a választott terület jellegzetességeit, kulturális háttérét, építészeti értékeit, a helyi közösségben betöltött szerepét. Ezek az előadások kérdéseket, aktuális problémákat vetnek fel, fontos összefüggésekre mutatnak rá, amelyek a féléves munkák megkezdéséhez támpontot adnak.

A kurzus a tanszék FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓjának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, de másodévtől kezdve minden képzési forma minden évfolyama számára nyitott!  

 

Fotó: Ainsley Hillard, Traces