Középülettervezés 1

K1

Mi mindent érthetünk közösségi építészet alatt, s hogyan tekinthetünk az építészet végtelen gazdagságára a kis- vagy nagyobb közösségek számára megfogalmazódott koncepciók, létrejött – zömében kortárs – épületek elemzésén keresztül?

Tárgyfelelős

Szabó Levente DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
2
Követelmény
Vizsga
Szemeszter
őszi

K1

Tárgyleírás

Az előadássorozat 2020 őszétől új keretben tárgyalja a témakört. A bevezető alkalom kitér a különféle közösségi építészet-fogalmakra, azok evolúciójára, és bemutatja a Műegyetemnek azt a tanszékét, amely közel 75 éve gondozza a középületek, közösségi építészet meg-megújuló diszciplínáját, s e munka eredménye egykori és mai tanítványainak meghatározó munkáin keresztül világosan látható. Az ezt követő előadássorozat két nagy részből áll.

Az első rész Kenneth Frampton topológia-tipológia-tektonika hármas rendszerében tekinti át az építészetnek a tér, hely, táj, topográfia, kontextus, majd a térrendszerek, a középületfunkciók, a középülettípusok, végül a tektonika fogalmaihoz kapcsolódó jelentését, és e fogalmaknak a kortárs középítészeti gyakorlatokban megjelenő felfogásait.

A második rész háromszor két alkalma a tanszék által gondozott stúdiótémák mentén tárgyalja a hazai és nemzetközi közösségi építészeti legizgalmasabb tendenciáit. A hagyományra, örökségre, múltra reflektáló, az emlékezet fogalma köré gyűjthető megközelítéseket tekinti át a második rész első két előadása, majd a jelen közösségeinek problémáira fenntartható módon reagáló elgondolások és épületek kerülnek terítékre a második két alkalommal, végül a közösségi építészet jövőbe tekintő, kísérleti, innovatív törekvéseire fókuszál a blokk utolsó két alkalma. Emlékezet, fenntarthatóság, innováció: egymással sokszor átfedő törekvések, ugyanakkor e fogalmak kereteit felhasználva izgalmas metszetekben mutatható fel a közösségi építészet sokszínűsége. E második rész 6 alkalmának végén 1-1 tanszéki előadó szemszögéből is rálátunk a kérdéskörökre, ők saját munkáikon keresztül, személyes megközelítésben árnyalják a témákat.

A záróalkalom – a teljes sorozat rövid összegzése után – a tanszéken diplomázott fiatal építészeket, irodákat szólaltatja meg rövid előadásokon keresztül, bemutatva izgalmas és eltérő építészeti felfogásaikat.