Innovatív környezetek

Kep1

Az Innovatív környezetek kurzus a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai című tárgy utódja, amely az épített világ környezeti szempontú vizsgálatát célozta, elsőként integrálva az oktatásba a környezetvédelem és -alakítás ma már megkérdőjelezhetetlen szempontrendszereit. A tárgy megújítása során a környezet fogalmát kulturális és társadalmi irányokba is kiterjesztettük, továbbra is azt vizsgálva, hogyan válik a környezet az építészeti forma alakítójává, milyen kölcsönhatás van e kettő közt. 

Tárgyfelelős

Klobusovszki Péter DLA

Típus
Választható
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

Kep1

Tárgyleírás

Az Innovatív környezetek c. tárgy a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai tárgy utódja, a kari ekvivalencia-szabályokkal (https://epitesz.bme.hu//files/epk_Pages_file/Ekvivalencia-spec.pdf) az előbbi teljesítésével az utóbbi is teljesíthető, hallgatói választás szerint.

A környezet az építészet létrejöttét befolyásoló erő: egy épület konkrét környezetét is jelentheti, egy nagyobb táj vagy régió esetében éghajlati, geológiai, kulturális, társadalmi, történelmi adottságokat is magában foglal. Beszélhetünk az épület és közvetlen környezetének fizikai kapcsolatáról, amelyen belső és külső közötti átmeneti terek gazdag rendszerét, a természetes környezetbe illeszkedést, kertészeti összefüggéseket vagy az épületek városhoz, közterekhez fűződő többrétegű viszonyrendszerét értjük. Ide tartozik a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az ökológia kérdéskörei is, melyek az ember és általa az épített világ globális környezetre gyakorolt hatásait igyekszik felmérni és mérsékelni. Ugyanakkor épületeink mesterséges környezetek is, melyek határozott kritériumrendszerek alapján felelnek meg a speciális használói csoportok elvárásainak. 

A félév folyamán előadások, hallgatók szemináriumi beszámolóin, épületlátogatásokon keresztül ismerjük meg a félévente változó fókusztémát. A tárgy teljesítésének feltétele egy szemináriumi dolgozat megírása.

A kurzus átfogó célkitűzése egyrészt, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelezően választható tantárgyblokkjának elemeként támogassa a specializáción folyó munkát, másrészt a Középülettervezési Tanszék INNOVATÍV TEREK STÚDIÓjának ezirányú, az oktatásban és kutatásban testet öltő tevékenységét.