Építészet alapjai

Epalap

Az építészeti tervezés-oktatás második -előkészítő- alapszakasza, az első évfolyam második félévében. Az építész hallgató a tárgy keretében már olyan feladatokkal találkozik, amelyek megoldásához építészeti szemléletű gondolkodásra, kreatív, alkotó probléma megoldásra van szükség. Az építészeti tervezés – eltérően az eddigi tanulmányaik során zömmel szükséges tevékenységektől – alkotási folyamat, amelynek egyik fő jellegzetessége, hogy a létrehozott eredmény – az alkotás – egyedi jellegű, részleteiben, vagy egészében sajátságos.

Tárgyfelelős

A Lakóépülettervezési Tanszék tárgya

Típus
Kötelező
Epalap

Tárgyleírás

A műtermi gyakorlatokon az építészet és a tervezés alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A félév során több, kisebb tervezési feladatot kell megoldaniuk, részben a modellezés, részben az építészeti grafika, részben a m0szaki rajz eszközeivel. A foglalkozások nyolc 27fős csoportban folynak 3-4 fő oktatóval. A félév során négy kisfeladat készül, a feladatok elkészítésére több tervezési gyakorlatot magába foglaló hét áll rendelkezésre. A tervezési feladatok valamely összefogó téma, mottó köré épülnek.