Az emlékezet helyei

Kritika 20212022

Az emlékezet helyei tárgy 2023 tavaszától a Középületek kritikai elemzése tárgy helyébe lép, amely utóbbi az építészetet a szövegek, az írás műfaján keresztül megközelítő módszertani alapvetéseken alapult, ezt egészíti ki a kurzus az építészet és emlékezet gazdag kapcsolatrendszerének tematikus sokszínűségével. A tárgy elsődleges célja az építészképzés oktatási folyamatában alulreprezentált, kritikai attitűdre támaszkodó, elemző, értékelő, az építészetről való íráson keresztüli megismerést alapul vevő építészpozíciók megismerése, az építészet emlékezettel való sokrétű jelentéstartományain keresztül.

Tárgyfelelős

Szabó Levente DLA

Típus
Választható
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

Kritika 20212022

Tárgyleírás

Az emlékezet helyei c. tárgy a Középületek kritikai elemzése tárgy utódja, a kari ekvivalencia-szabályokkal (https://epitesz.bme.hu//files/epk_Pages_file/Ekvivalencia-spec.pdf) az előbbi teljesítésével az utóbbi is teljesíthető, hallgatói választás szerint.

Az elméleti kurzus az emlékezet fogalmának építészeti jelentőségével foglalkozik, érintve az épített térnek az emlékezés folyamatában betöltött szerepét és vizsgálva az épített térben a társadalmi tér emlékezetfolyamatainak nyomait. Melyek a legkiemelkedőbb, mégis eltérő kortárs műemlék-értelmezések és rekonstrukciók Berlinben vagy éppen Budapesten? Mitől lehet nagyon is építészeti vonatkozása az emlékműveknek? Mitől rendkívül izgalmas az építészet emlékezetalakító szerepe, akkor is, ha akaratlagos, de akkor is, ha nem tudatos folyamatok eredménye? Hány meg hány helyen érhető mindez tetten, léptéktől, korszaktól függetlenül?  

A tárgy célja az építészképzés oktatási folyamatában alulreprezentált, kritikai attitűdre támaszkodó, elemző, értékelő, az építészetről való íráson keresztüli megismerést alapul vevő építészpozíciók megismerése, az építészet emlékezettel való sokrétű kapcsolatrendszerén keresztül. 

Előadások, épületlátogatások, meghívott előadók és hallgatói szemináriumok alkotják a félévet.

A kurzus átfogó célkitűzése egyrészt, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelezően választható tantárgyblokkjának elemeként támogassa a specializáción folyó munkát, másrészt a Középülettervezési Tanszék ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓjának ezirányú, az oktatásban és kutatásban testet öltő tevékenységét.