Mű/Hely

Muhely

A kurzus alapvető célja az építészeti alkotómunka során használható tárgyalkotási, modellezési eszköztár ismertetése, és gyakorlatának átadása, érintve annak különféle léptékben megvalósuló belsőépítészeti kapcsolódásait. Fókuszában a műtermi alkotómunka, a makettépítés és a tárgykészítés, ezekhez kapcsolódó formatan, formatervezés áll.

Tárgyfelelős

Bartha András Márk DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Muhely

Tárgyleírás

A résztvevők, saját kezükkel, kísérletezve dolgozhatnak olyan anyagokkal, technikákkal, melyekkel később, építészként csak közvetett módon fognak. Fejleszthetik a modellezéshez szükséges technikai képességeiket, inspiráló tárgyak, makettek, prototípusok elkészítése közben.

A kurzus egyetemi alkalmait a technikai demonstrációk és elméleti kiselőadások mellett meghívott vendégek, műhelylátogatások színezik. A betonöntés rejtelmeivel ismerkedünk a képzőművészet és építészet határterületein a Szövetség 39-cel, szakértő segítséggel meglátogatjuk az Iparművészeti Múzeum vonatkozó tárlatait, asztalos, lakatosműhelyekkel ismerkednünk meg. 

A kurzus átfogó célkitűzése, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelezően választható tantárgyblokkjának elemeként, a Specializációs tervezési tárgyhoz kapcsolódó tematikával, gyakorlati oldalról támogassa a specializáción folyó munkát.