Közép TT1 2018 tanulmányfüzet

Lágymányosi Dohánygyár

Év
2018

Szerkesztők: Beke András, Kronavetter Péter, Szabó Péter

Középülettervezesi Tanszék, Budapest

Letölthető változat

A TT1 tárgyat a 2017/18-as tanév tavaszi félévében a tanszéken folyó Komplex tervezés tárggyal összehangolva a könyvtárak és tervtárak tematikája köré szerveztük. Tervezési helyszínül a Lágymányosi Dohánygyár területét választottuk, ahol a Lechner Tudásközponttal együttműködve célunk az egykori M. kir. Dohánygyár (1908-12, Zobel Lajos) múltjának feltérképezése, jelenének aktív alakítása és lehetséges jövőjének megsejtése volt.

A félév során három, kis csoportban (2-3) fő végzett feladat kapcsán az ipari örökség folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkoztunk. Munkánk fókuszában a helyzetfelismerés és a helyzetkihasználás állt, azaz a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek pontos és gondos kifejtését gyakoroltuk.

A félév célkitűzése, hogy a hallgatók közös munkájából olyan egységes tanulmánykötet szülessen, amely a kurzus során született tervekkel, rajzokkal és szövegekkel szubjektív, kaleidoszkóp-szerű képet rajzol a Dohánygyár múltjáról, jelenéről, jövőjéről.

Kutatásunk minden feladat esetében tervezés alapú volt. A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt mindhárom feladat során tudatosan egyetlen rajz vagy makett készítésére fókuszáltunk, amelynek tervezése során a sebészeti műtétek analógiájára a valóság jelentős részét (az egész testet) letakartuk, csak a beavatkozás területére koncentrálunk. Munkánk során folyamatosan egységes nyelvezetet, formátumot és kötött grafikai rendszert használtunk - egyrészt a kötet tartamának összefogása, másrészt az adott műfajokban (vonalas rajz, makett, képalkotás) való jártasság megszerzése miatt. A kötet szerves részét képzik az egyes feladatokhoz írt kisérőszövegek is.

A félév elején a tárgy tematikájához kötődően olvasó-kötet kiadásával alapoztuk meg a tervezési munkát. Az összeválogatott írásokat tartalmazó füzet (Ingrid Gjermstad, Tom Emerson, Heinrich Böll, Krasznahorkai László, Pazár Béla, Rem Koolhaas és Szabó Levente szövegeivel) párhuzamos olvasmányt jelenthet a félév munkáit összegző kiadvány mellett is.