Értékteremtés a vállalatok építészeti tevékenységében

Az építészeti minőség gazdasági/társadalmi beágyazottsága

Szerző
Török Szabolcs Bence DLA
Témavezető
Karácsony Tamás DLA
Év
2015

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

Kutatásom lényege, hogy az épített környezethez és az építészeti alkotáshoz kapcsolódó minőségdimenziókat az üzleti gondolkodás és a gazdasági szereplők tevékenysége mentén vizsgálja. Bár a közgazdasági logika és az építészet értékfelfogása alap esetben jelentősen eltér egymástól, az értekezésem célja, hogy rámutasson azon kapcsolódási pontokra, melyek a fejlett építészeti minőségfelfogás relevanciáját igazolják a gazdasági tevékenységek területén. Az értekezés mindazonáltal egy kísérlet a tervező és a megbízó közötti együttműködés átgondolására és újraértelmezésére, a tervezési folyamatban előkerülő értékszemléleti, szociális, koncepcionális és arculati kérdések mentén. A dolgozatban ismertetett példák rámutatnak, a vállalati építészetben létrejövő kulturális, szociális és környezeti értékekre fókuszáló építészet képes egy gazdasági szereplő társadalmi elfogadottságát tartósan és mélységében megalapozni.