ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATHOZ. Innovatív Környezetek – az Innovatív Terek Stúdió 2024 tavaszi (kötelezően) választható kurzusa

időpont: kedd 15:15–17:00

Inno Kornyezetek
BIG, Heatherwick Studio, Google Bay View Campus, Mountain View, California, USA, 2022

2024. január 5.
Inno Kornyezetek
BIG, Heatherwick Studio, Google Bay View Campus, Mountain View, California, USA, 2022

Hogyan írják körül az ember téri szükségleteit az építészetet meghatározó tényezők, a jogszabályok, a megbízók, a tudomány, a kulturális szokások és a divat? Hogyan lehetséges, hogy a modern építészet, mely a tudomány segítségével a legtöbbet tett azért, hogy tárgyilagos képet kapjon az épületek használóiról, mégis a kudarcot vallott a nekik való megfelelésben? A középületek tervezésében zajló szemléletváltozás, mely a használók közti kommunikáció minél szélesebb körű elősegítését és a különböző típusú és léptékű közösségi aktivitásokhoz nélkülözhetetlen differenciált, flexibilis terek megteremtését tűzi ki célul az adminisztratív épületeket sem hagyta érintetlenül az elmúlt évtizedekben. Ebben a félévben a közösségi terek, azon belül is kiemelten az adminisztratív épületek összefüggésében vizsgáljuk, hogy milyen ismérvei vannak a jó emberi környezetnek.

A felvetés apropóját az adja, hogy a Középülettervezési Tanszék INNOVATÍV Terek Stúdiója a 2024-es évben Harmadik típusú találkozások címmel hirdet komplex kurzust, mely alternatív, hibrid és közösségi munkakörnyezetek tervezésén keresztül igyekszik megismerni azokat a téri, használati jellegzetességeket, melyek a jelen innovatív és a jövőbe mutató megoldásait alakítják. A speciális fókuszon túl igyekszünk körüljárni a használattal összefüggő fogalmakat mint: funkció; használat; használó; flexibilitás; többfunkciósság; hibrid használat; környezet; transzparencia; participáció; nem hely (M. Augé); harmadik hely, (R. Oldenburg), térbeli fordulat; a tér trialektikája (H. Lefebvre, E. Soja); atmoszféra (G. Böhme); inkluziv tervezés; egyetemes tervezés. Ide lehet sorolni az építészeti program és ezen keresztül a használat változását, mely az adaptív újrahasznosítások egyik meghatározó komponense. A használatok közt kialakuló szinergiák hozzák létre azt a minőségi többletet, ami az egyszerű összevegyítésük fölé emeli a funkcionális hibrideket. A témához kapcsolódnak a speciális használói csoportok egyedi kívánalmai, és a különböző felhasználói csoportok keveredésével létrehozott szociális hibridek, melyek kölcsönös előnyöket tudnak biztostani, ezáltal teremtve társadalmi tőkét.

A félév folyamán meglátogatjuk a Liget Center Auditóriumot a Vitrum irodaházat (Tiba Studió) az építészek közreműködésével. Vendégelőadóink lesznek Müllner Péter, aki A használó felszabadítása címmel hamarosan megvédi doktori értekezését, melyet a kurzus keretében is előad, Schreck Ákos DLA aki a Minusplus tervezőcsapata által megálmodott irodabelsőkről és a korábban ebben a témában folyatott kutatásairól mesél, és Gyökér András, aki a Funkcionális adaptálhatóság kérdéskörét járja körül.

A tárgy a Középülettervezési Tanszék Inovatív Terek Stúdió Komplex tervezési feladatához kapcsolódik, de minden érdeklődő számára nyitott! Kiemelten várom azokat, akik TDK-dolgozat keretében is szívesen foglalkoznának később a kurzus által érintett témakörökkel. A félév teljesítésének feltétele saját, egyeztetett témában tanulmány készítése, a szövegírással való megismerkedés során elsajátított módszertanra alapozva.

 

Budapest, 2023. 11. 28.                                                                                                      

Klobusovszki Péter DLA

egyetemi docens

tárgyfelelős