LABOR a Középen – választható tárgy

időpont: csütörtökönként kb. 17.00-19.00, a Tanszéki terv kurzus alkalmainak végéhez igazítva

Img 2455

 

2024. január 5.
Img 2455

...a szó eredete a latin 'laborare' (munkálkodni) szóból ered...

Mi van éppen az asztalunkon? Milyen munkákon és milyen megfontolások, dilemmák mentén dolgozunk? Mi minden készül(t) a tanszék „laborjaiban”? A választható tárgy a Középülettervezési Tanszék „tanszéki kutatás” c. tárgyának tavaszi kiadása, melynek során a hallgatók a tanszék közösségének építészeti munkásságával, kutatói tevékenységével ismerkedhetnek meg, kötetlenül, szemináriumi keretek között. Célunk, hogy a tanszéken újra és újra felhalmozott építészeti tudás aktuális eredményeit – tervezési kurzusaikban is hasznosítható módon – osszuk meg az érdeklődő hallgatókkal.

1 /// A félév elején rögtön valódi aktualitással készülünk: külön alkalmat szentelünk az ezév decemberében lezárult építészeti múzeum műfajában is különleges tervpályázatának, amelyen kollégáink közül többen indultak, sikerrel szerepeltek. Bemutatjuk és a hallgatók aktív részvételével megvitatjuk mindazon terveket, amelyeket oktatóink készítettek.

2 /// Az alkalmak egyik típusa a tanszékhez kötődő építészirodák meglátogatása. Terveink között szerepel a Monostudio (Zombor Gábor), a Studio Konstella (Bartha András), a Zsuffa és Kalmár (Kronavetter Péter) a Kettőpera (Fazekas Katalin), a Fejérdy és Bartók (Fejérdy Péter), a Vannay Architecture (Vannay Miklós) műhelyeinek némelyikével való megismerkedés, kihelyezett órák keretében.

3 /// Tervezünk épületbejárásokat is: például az érdi iskola (Klobusovszki Péter, Bartha András), a Stefánia úti egykori műteremház (Zombor Gábor) a székesfehérvári jégcsarnok (Balázs Mihály) vagy a Normafa Síház (Bartha András, Szabó Levente) tervezési és kivitelezési dilemmáival találkozhatnak a kurzusra járók. 

+1 /// Lesz olyan alkalom is, amelyet a hallgatók számára legérdekesebbnek bizonyuló téma közös, kerekasztal-szerű megvitatására szánunk!

A kurzus elsődleges célja, hogy a Középülettervezési Tanszék közösségének sokszínű, de elkötelezettségében mégis egységes építészetfelfogásával, az abból fakadó elméleti és nagyon is gyakorlati, a hallgatókat segítő tapasztalatokkal az érdeklődő hallgatók mélyebben megismerkedhessenek, annál elmélyültebben és kötetlenebbül, mint amennyire az a kötelező kurzusok során megvalósítható.

 

A 2024 tavaszán a Tanszéki tervezés c. tárgyat a tanszéken felvevő hallgatóknak kiemelten ajánljuk a LABOR tárgy felvételét, de az bármely évfolyam és bármely képzés hallgatói számára nyitott!

 

A félév teljesítéseként a tanszéken végzett építészekkel, azaz szerteágazó alumni közösségünk tagjaival készített rövid interjúkból álló archívumépítésben vesznek részt mindazok, akik csatlakoznak a kurzus kísérleti, első évadához!

 

Budapest, 2023. december

 

Szabó Levente DLA

tanszékvezető egyetemi tanár

tárgyfelelős