Jelentkezés a Diplomatervezés 2022 tavaszi kurzusaira

Kx Dipl Indexkep

A Középülettervezési Tanszék Diplomatervezés kurzusaira való jelentkezés menetéről

2022. január 17.
Kx Dipl Indexkep

A 2o21/22/2 félév diplomakurzusaira ebben a táblázatban tudtok jelentkezni a Közép tanszék témavezetőinél.

A nevetek mellett adjátok meg, hogy a három stúdió által melyik témát választjátok, vagy egyéni témát szeretnétek feldolgozni a diplomamunkában.

Az egyes stúdiók által meghirdetett témák linkjei:

Építészet és emlékezet stúdió
Fenntartható közösségek stúdió
Innovatív terek stúdió

Az egyes meghirdetett témákon belüli feladat pontosítását, és az egyéni témát a szorgalmi időszak első hetéig kell megtenni. A meghirdetett programok, elérhető alapadatok február 7-i héten lesznek elérhetők az egyes stúdióknál. Az általános témakiíráson belül a konkrét helyszínt, programot a témavezetővel közösen érdemes véglegesíteni.

A témavezetők és a stúdiótémák függetlenek, azaz egy adott stúdióhoz köthető témát, más stúdiókhoz tartozó oktatóval is fel lehet dolgozni.

Az egyéni téma programját, alapadatait a hallgatónak kell beszereznie, és előzetesen egyeztetnie a témavezetővel, szigorúan véve tanszékvezetői jóváhagyással lehet kidolgozni.

Ha valaki külsős témavezetőt szeretne, azt is itt jelezzétek, ha személye megfelel a diplomaszabályzatban meghatározott követelményeke, akkor tanszéki társtémavezetővel együtt működve segítik a diplomamunka elkészítését.


A tárgy felvétele az osztatalan, Msc szabályzat szerint:

10. § 

A Diplomatervezés tantárgy felvétele

(1)  A Diplomatervezés tantárgyat az a hallgató veheti fel, aki a mintatantervben előírt előzetes követelményeket teljesítette. 

(2)  A hallgatók a Diplomatervezés tantárgy felvételét megelőzően, legkésőbb a regisztrációs időszak kezdete előtt egy munkanappal a témavezetővel (és amennyiben van társtémavezetővel) előzetesen egyeztetve, a témavezető egyetértésével, a témavezető (és amennyiben van, a társtémavezető) megjelölésével, jelentkezhetnek a tárgyat meghirdető tanszékre. 

(3)  A különböző kurzusokat gondozó témakiíró tanszékek a regisztrációs időszak első napjáig döntenek a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. Specializációs Diplomamunka esetén a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a témakiíró tanszék és a specializációt gondozó tanszék(ek) közösen döntenek. 

(4)  A Diplomatervezés tantárgyat a hallgató csak az elfogadást követően veheti fel a Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: TR). A fentiek nélkül való tárgyfelvétel esetén a tanszék, a jelentkező értesítése mellett, a hallgatót lejelentkezteti a tantárgyról. 

Ennek értelmében 2o22. februán 4-ig töltsétek ki a táblázatokat.


Bsc-s diploma jelentkezés:

A tanszéki témák linkjei ugyanazok, mint az osztatlan, Msc diplománál. A feladatokat a Bsc-s előtanulmányokhoz igazítjuk majd.

Bsc diplomaszabályzat szerint:

4. § A Diplomatervezés tantárgyak 

(1)  A diplomaterv elkészítésére a mintatanterv szerinti hetedik félév szolgál. A BSc diplomatervezés tantárgy az azonos nevű, kötelezően választható tantárgycsoport eleme, amelyet az a hallgató vehet fel, aki a mintatanterv előtanulmányi rendje szerinti követelményeket és egyéb kritérium követelményeket teljesítette (mérföldkő). 

(2)  A BSc diplomatervezés tantárgyak kurzusait a Kar tanszékei, a TVSZ vonatkozó rendelkezései szerint hirdetik meg. A jelentkezés módját és határidejét a tanszéki honlapon teszik közzé. 

(3)  A hallgatók a meghirdetést követően jelentkeznek a tanszékekre és oktatókhoz. Egy hallgató csak egy tanszékre és egy oktatóhoz jelentkezhet. A jelentkezési határidőt követő egy héten belül a tanszékek TR-en keresztül értesítik azon hallgatókat, akik jelentkezését a tanszék elfogadta. Az elfogadott jelentkezés után a hallgatóknak a tanulmányi információs rendszerben is fel kell venniük a megfelelő diplomatervezési kurzust. 

A jelentkezés véghatárideje 2o22. Január 31.


A tavaszi félévben témavezetést vállal Bsc, osztatlan, Msc diplomamunkákban:

Balázs Mihály Dla
Bartha András Márk Dla
Fejérdy Péter Dla
Karácsony Tamás Dla
Kemes Balázs Dla
Klubusovszki Péter Dla
Kronevetter Péter Dla
Major György Dla
Schrammel Zoltán Dla
Szabó Levente Dla
Vannay Miklós Dla