„Ich bin ein Berliner“

felhívás a Középülettervezési Tanszék 2024 tavaszi, berlini tanulmányútján való részvételre

Berlin 01b

2023. december 31.
Berlin 01b

A fenti ikonikus idézet John F. Kennedy egykori amerikai elnöktől származik, és 1963. június 26-án hangzott el a várost kettészelő egykori fal mellett tartott beszéde részeként. Ugyanakkor tágasabban utal arra a kitüntetett történelmi, szimbolikus és kulturális szerepre is, amely Berlinnek mindig is sajátja volt, s amelyet a mindenkori kortárs építészete is minőségi módon tükröz. Berlinnek különleges „levegője” van, aki egyszer megtapasztalta, általában vissza-visszavágyik a városba.

2024. április végén vagy május elején a Középülettervezési Tanszék hallgatói tanulmányutat szervez Berlinbe, Gyürki-Kiss Pál DLA, Major Zoltán építészek, valamint Kronavetter Péter DLA és Szabó Levente DLA vezetésével.

Tekintettel az út szervezhetőségére és a korlátozott anyagi lehetőségekre, az utazásra külön jelentkezést hirdetünk meg. Túljelentkezés esetén az alábbiakat vesszük pozitív elbírálással figyelembe:

  • Kiemelkedő eredmények a tanszék teljesített kurzusain.

  • Az Építőművészeti Specializáció felvett hallgatója, vagy 2024-ben e specializációra jelentkezni szándékozó hallgató.

  • A 2024 tavaszi félévben a Tanszéki terv vagy a Komplex tervezés 1. kurzusok felvétele a tanszéken, ill. az Építőművészeti Specializáció valamely tanszékén.

  • A tanszéken demonstrátori tevékenységet folytatott hallgató.

  • Elsősorban harmad- vagy negyedéves hallgató.

 

A tanulmányút max. 25-30 fővel valósul meg. A végleges utaslista kihirdetését a regisztrációs hét kezdetére tervezzük.

Jelentkezni a külön e célra létrehozott formon keresztül lehetséges 2024. január 15-ig: https://forms.gle/THAafYW4m4H3AqLG8

A 3 naposra tervezett tanulmányutat (az úti- és szállásköltséget) a Közösségi Építészetért Alapítvány sikeres, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázata támogatja. Ezen felül szükség lesz – a saját költésen, étkezések biztosításán túl – kb. 30e forintnyi hozzájárulásra az út költségeihez.

 

A tanulmányút résztvevőinek csoportjába való felvétel feltételei:

 

  • A 2024 tavaszi Az emlékezet helyei vagy LABOR című tárgyak valamelyikének felvétele (utóbbi csak azok számára, akik már teljesítették Az emlékezet helyei tárgyat!).

  • A kurzus előkészítő alkalmai és szervezése Az emlékezet helyei c. tárgy keretén belül valósulnak majd meg, amelyek látogatása minden utazó számára kötelező.

  • Közreműködés az utat előkészítő és dokumentáló kiadvány készítésében, és tanulmány írása választott berlini témában.

  • A költséghozzájárulás vállalása, előleg befizetése későbbi időpontig.

 

Budapest, 2023. december

 

Szabó Levente DLA

tanszékvezető egyetemi tanár