három+

a BME Középülettervezési Tanszék hallgatóinak kiállítása a Kiscelli Múzeum Szoborcsarnokában. Kiállításmegnyitó 2023. 12. 8. 18:00 a Kiscelli Múzeum Szoborcsarnokában

Webpage Kozep 1290x720 Px 20231130

2023. december 1.

Webpage Kozep 1290x720 Px 20231130

A Kiscelli Múzeum és a BME Középülettervezési Tanszék együttműködésének részeként a 2023 őszi szemeszterben készült hallgatói munkákat bemutató kiállítás nyílik a múzeum Szoborcsarnokában. Az emlékezet, a fenntartható közösségek és az innováció témaköreivel foglalkozó tanszéki stúdiókhoz kötődő kurzusokon készült munkák félév végi, nyilvános kiállítás formájában történő beadása és seregszemléje a művészet és építészet egymást kölcsönösen inspiráló lehetőségeinek kereséséről, a szolidáris építészet témaköréről és a tárgyalkotó kísérletek műfaji értelemben széleskörű, a haptikus megközelítésekre fókuszáló útkereséseiről is beszámol. Mindezek mellett a jövő évi Ország Lili-kiállítás apropóján idén meghirdetett tudományos-művészeti diákköri szekció munkáiból is ízelítőt kaphat a látogató. 

Szeretettel várunk mindenkit az ádventi időszakban erre az izgalmas, csaknem másfélszáz hallgató munkáját felvonultató pop-up kiállításra!

Köszöntőt mond:
dr. Perényi Roland igazgató, Kiscelli Múzeum valamint Szabó Levente DLA tanszékvezető, Középülettervezési Tanszék

Kiállításmegnyitó 2023. 12. 8. 18:00 a Kiscelli Múzeum Szoborcsarnokában

A kiállítás megtekinthető: 2023.12.8 - 12.15. között

egy:

HAPTIKA ÉS ÉPÍTÉSZET-Építészeti tárgykísérletek

Az Építőművészeti Specializáció Mű/hely, ill. Belső terek építészete c. kurzusainak hallgatói munkái

A tárlat 108 építészmérnök hallgató csoportosan készített kísérleti modelljeit, tárgyait, prototípusait mutatja be, amelyek a tapintási érzékelés témakörét járják körbe. A haptika kifejezés a görög ἁπτικός (haptikos) szóból ered: a bőrünkön át megtapasztalható érzetek, többek közt az érintés, vibráció, fájdalom, hőmérséklet, súly érzékelésének összefoglaló fogalma. Bőrünk a legnagyobb érzékszervünk, ebbe zárva tapasztaljuk meg a minket körülvevő világot. A tapintás által, tudat alatt alakítunk ki érzelmi viszonyulást a tárgyakhoz, felületük bizalmat, vagy ellenérzést kelt bennünk. A tapintással szerzett zsigeri benyomások közvetlenül hatnak ránk, tárgyak, és terek érzékelésében kiemelt fontosságúak. Juhani Pallasmaa A bőr szemei c. műve nyomán haladva, olyan tárgyak létrehozására tettek kísérlet hallgatóink, amelyek valamilyen módon kitágítják az érzékelés eszköztárát, és ezáltal megkérdőjelezik a látás hegemóniáját az építészeti, tárgytervezési projektekben. A féléves munkát hét műterem köré szerveztük, akik különböző kézműves, tárgykészítő technikákat ismertettek, és gyakorlati tanácsokkal látták el a részvevő alkotókat. 

Bartha András Márk DLA egyetemi adjunktus

kettő:

PERIFÉRIÁK ÉPÍTÉSZETE – „SAJÁTOS OKTATÁSI TEREK”

Az Építőművészeti Specializáció Perifériák építészete c. kurzusának hallgatói munkái

A perifériák szó eredeti jelentésében egy központtól távol eső részt, egy terület külső szélét, perem-vagy határvidéket jelöl. Természetesen ez az értelmezés ma is helytálló, de a szó jelenkorunkban újabb jelentésrétegekkel egészült ki. A fizikai és térbeli tartalmat vizsgálva ma az eredeti értelmezés szerinti központokban is találhatók perifériák vagy periférikus helyzetek. A legnagyobb változás azonban fogalmi szinten következett be. A periféria szó ma már inkább olyan jelenségeket, témaköröket jelöl, amelyek nincsenek a mindennapi gondolkodás fókuszában, fősodrában. A két éve indult tárgy kereteiben korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit próbáljuk összegyűjteni és értelmezni, melyek alapvetően hatnak kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre, így magára az építészetre is.

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus, Dombrovszky Zsófia doktorandusz

három:

FÉNY – Művészet és Építészet

az Építőművészeti Specializáció Művészet és építészet c. kurzusának hallgatói munkái

Az építészetben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a jelenlévő téri környezet megismerésére, megértésére. A házaknak azonban nem csak a fizikai környezethez kell viszonyulniuk, hanem a szellemihez is. A tárgy keretében ezt a kézzel nem fogható, de megtapasztalható kulturális környezetet vizsgáljuk. Kortárs művészeti munkák megismerése során kapcsolatba kerülünk a jelenkort átszövő mélyebb és összetett kulturális és művészeti összefüggésekkel. 

2023 őszén a fény fizikai, vizuális és kulturális aspektusaival foglalkoztunk a projektfeladat keretében. A feladat során elvárt volt a kísérletezés, művészeti- vagy más területről származó referenciák és inspirációk alapján egyéni, vagy kiscsoportos körben megszülető gondolatok megfogalmazása. A projektek megjelenítésére egzakt kereteket szabtunk: haiku, rajz vagy egyszerű makett, fotó, videó. 

Vannay Miklós DLA egyetemi adjunktus, Sámson Kinga építész 

+

Labirintus – Ország Lili kiállítás a Kiscelli Múzeum templomterében 

Kiállítás az Építészet és emlékezet Stúdió művészeti TDK szekció munkáiból 

A Középülettervezési Tanszék építészet és emlékezet viszonyára fókuszáló stúdiója 2023 őszére tematikus Tudományos Diákköri Konferencia szekciót hirdetett meg, amelynek apropója a Kiscelli Múzeum templomterébe 2024-re tervezett Ország Lili kiállítás volt – ennek kapcsán a művész alkotásainak építészeti interpretációjával foglalkoztunk. Ország Lili életművének megismerésével, saját kurátori koncepció alapján az életmű részének, vagy egészének értelmezésével olyan téri installációk születtek, amelyek egyszerre reflektálnak az erős atmoszférájú templomtérre, annak történeti rétegzettségére, valamint a festő művészetére, alkotásaira. A 2023 novemberében bemutatott 12 hallgatói tervet a szekció Bíráló Bizottsága (Kalmár László Ybl Miklós-díjas építész, Pelle Zita és Biri Balázs építészek, valamint a Kiscelli Múzeum részéről Dr. Zsemberyné Árvai Mária művészettörténész és muzeológus) értékelte és rangsorolta. A jelen kiállításon bemutatott dolgozatok mellett elkészült terveket és nagy léptékű maketteket a tervek szerint 2024-ben az Ország Lili kiállítással párhuzamosan részletesen is bemutatjuk majd. 

Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus