EINSTAND. Eger

A 2021/2022 tanév tavaszi Tanszéki tervezés 1. tantárgyának összefoglalója

0
A 2022-es egri TT1 pályázati kiírás díjazott tervei

Az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék közös Építőművészeti Specializációja

2023. január 17.

0
A 2022-es egri TT1 pályázati kiírás díjazott tervei

2o22 tavaszán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Exploratív Építészeti Tanszéke, a Középülettervezési Tanszéke és a Lakóépülettervezési Tanszéke közös Tanszéki tervezés 1. tárgykiírással készült, a féléves munka a tanszékek általvezetett három tankörben, 2-3 fős csoportokban zajlott, miközben több közös programot is szerveztünk.

A félév során a tervezési helyszín Eger különleges hangulatú, barokk belvárosa volt, ahová Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalánakFőépítészi Irodájának, illetve Kacsó János főépítész meghívására érkeztünk.
A tervezést bevezető közös utazás és előadások után két feladat mentén a privát és közösségi terek közti érzékeny határvonalat, illetve az ehhez kapcsolódó izgalmas határsértéseket vizsgáltuk. Milyen módon, milyen feltételekkel vehetik birtokba a városi élet szereplői a köztereket, illetve aváros közössége hogyan hasznosíthatna egy kitüntetett helyzetben lévő foghíjtelket?

A félév gerincét adó nagy feladatban a Dobó István utca közelmúltban elbontott lakóházának foghíjtelkével foglalkoztunk. A sétálóutcára nyíló saroktelken hallgatói tervpályázati helyzetben a várost szolgáló, konkrét programmal kiírt, kis léptékű közösségi épület tervezése volt a feladat. Míg az első feladatban a közösségi funkciók városi közterekre való kitelepülését vizsgáltuk, a második feladatban avval foglalkoztunk, miként hasznosíthatna a város egy apró, mindössze 325 m2 alapterületű, de különleges pozícióban található foghíj-telket.

A pályázat során olyan új, kísérleti közösségi tér lehetőségeit kerestük, amely a legjobban tudná szolgálni a város lakóinak életét, és egyfajta városi nappaliként működne. Az új épület életében a kiírás elképzelése szerint fontos, de nem kizárólagos szerepet kap fenntartóként az egri Vizuális Művészeti Intézet, melynek művészeti programjai, kiállításai folyamatos jelenlétet biztosíthatnak az intézményben. A kiírás célja a teljes telek újragondolása és újraértelmezése, valamint az épített örökséghez való illeszkedés kísérleti útjainak felfedezése volt a feladat.

A két fős csapatokban készített pályaművek kiértékelésére kiemelkedő építészekből álló, rangos Bíráló Bizottságot hívunk meg (Álmosdi Árpád,Kalmár László, Marián Balázs DLA). E kiadvány a hallgatói pályázat zsűriáltal rangsorolt és díjazott terveit mutatja be.

Tárgyfelelősök:

Fábián Gábor DLA, egyetemi adjunktus, Arkt Építész Stúdió
Kronavetter Péter DLAegyetemi adjunktus, Zsuffa és Kalmár Építész Műterem
Török Dávid DLA, egyetemi adjunktus, DMB Műterem

Bíráló Bizottság:

Álmosdi Árpád, építész, Ártér Építész Műterem
Kalmár László, Ybl Miklós-díjas építész, Zsuffa és Kalmár Építész Műterem
Marián Balázs DLA, egyetemi docens (MOME),Piranesi-, Pro Architektura, Ybl Miklós-díjasépítész, Gereben Marián Építészek

Oktatók:

Exploratív Építészeti Tanszék//
Árva József DLA, egyetemi adjunktusSzabó Dávid DLA, egyetemi adjunktus
Péterffy Miklós, építész, Péterffy + Dőry Architects

Középülettervezési Tanszék//
Valkai Csaba DLA, építész
Zombor Gábor DLA, egyetemi docens (DE), monoSTUDIO
Krompáczki Péter, építész, doktorandusz, BZS50 Műterem

Lakóépülettervezési Tanszék//
Nagy Márton, tanszékvezető egyetemi docens, DMB Műterem
Falvai Balázs, egyetemi adjunktus, DMB Műterem
Ghyczy Dénes,építész, doktorandusz, AU Workshop
Gulyás Eszter,építész, doktorandusz
Szederkényi Lukács, építész, doktorandusz, AU Workshop

Letölthető melléklet:

A félévet bemutató összefoglaló kiadvány