DZSEM. Lekvár manufaktúra és közösségi kiállítótér Bakonybélben – Tanszéki Tervezés 1.

Tt Kep A Pajta

2024 tavaszán, Szent Gellért püspök hét évig tartó bakonybéli remeteségének ezredik évfordulóján a Középülettervezési Tanszék Tanszéki tervezés 1. kurzusa Bakonybélbe utazik, hogy a csend, a mértéktartás és a visszavonulás útjait keresse. A Gerence patak völgyében megbúvó, rejtőzködő karakterű Szent Mauríciusz Monostor kertjének határán a féléves munka 2-3 fős csoportokban zajlik majd, a félévet bevezető kiránduláson kívül több közös programmal, meghívott előadókkal. 

2024. január 10.

Az Építőművészeti Specializáció három tanszékével közös tájékoztató előadáson mutatjuk be a Tanszéki tervezés 1. tárgy tárgy kiírásait.
Az előadás időpontja: 2023. december 19. 13:00 
Az előadás helye: BME K.210 terem 
Az előadás online elérhetősége: "ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SPECIALIZÁCIÓ///2024” 
Teams csoport (kód: 8r9x796) 

Tt Kep A Pajta

Dom Hans van der Laan (1904-1991) bencés szerzetes és építész a szandál analógiáját használva ír építészet és természet kapcsolatáról. Az ember sérülékenységéből kiindulva vezeti le a jó szandál triviálisnak tűnő tulajdonságait: kicsit keményebb, mint az érzékeny talpunk, és kicsit puhább, mint a durva föld.  A szandál, írja, éppúgy viselkedik, mint a ház, ami össze tudja békíteni az embert és a természetet. Úgy tűnik, Bakonybélbe tervezve mi is azt az építészetet kereshetjük, ami tiszta és őszinte. Ami helyesen méri fel saját szerepét. Ami a normalitás útjait keresi. Ami a természetet nem legyőzi, hanem szelidíti. Ami suttog és lábujjhegyen jár. Ami egyszerű, mint a szandál. 

A félév során két feladat kapcsán az épített örökség és a kortárs elemek viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkozunk. Munkánk során a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos kifejtését gyakoroljuk, nagy hangsúlyt fektetve a tervek rajzi és képi világára valamint a makettezésre. A tágabb természeti környezet, a település szerkezete, a helyi épített örökség, Bakonybél monasztikus hagyományának ezeréves története, a bencés monostor kertje megannyi rejtett és megfejtendő szépséget rejt. A félév eleji kirándulás során szerzett tapasztalatainkat először a helyszínt letapogató, a mélyebb megismerést célzó, makettsorozatokból és rajzokból összeálló atlaszt készítünk.

A félév gerincét adó tervezési feladatban a Petőfi utca és a Szent Gellért tér közti hosszan elnyúló, szilvamag alakú tömb déli, háromszögletű saroktelkével foglalkozunk. Az izgalmas topográfiájú, a köztérhez intenzíven kapcsolódó területben rejlő lehetőségeket csak átfogó, a tömböt finom eszközökkel rendező és lezáró beépítés tárhatja fel. A telken tervpályázati helyzethez hasonlóan a települést és a monostort egyaránt szolgáló, konkrét programmal kiírt, kis léptékű közösségi épület tervezése lesz a feladat. A tárgy címeként választott dzsem kifejezés kettős értelmével egyaránt utal a feladatul válaszott funkcióra (a monostor termékét előállító és bemutató lekvárfőző üzem és kortárs képzőművészeti kiállítótér), valamint a spontán örömzenére, amelyhez hasonlóan sok rögtönzéssel és kísérletezéssel járó, örömteli tervezési folyamatot képzelünk el. A végleges terveket közös, nagy léptékű makettbe helyezve mutatjuk be (akár 2022-ben, a TT1 Einstand kiírás lezárásakor), a tervek kiértékelésére kiemelkedő építészekből álló, rangos bíráló bizottságot hívunk meg. A közös gondolkodás eredményeit az év végén tanulmányfüzetben foglaljuk össze (hasonló tanulmányfüzetre példa a TT1 2019 Kővágóörs kiadványunk).

Kérjük, ha biztos a választásod, a félévet bevezető bakonybéli 2 napos kirándulás szervezését megkönnyítve töltsd ki az alábbi formot már a tárgy NEPTUN-ban való későbbi felvétele előtt 2023. január 20. 12:00-ig:
Dzsem – Tanszéki tervezés 1. 2024 tavasz 

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus tárgyfelelőst! 

A tárgy konzulensei: 

Fazekas Katalin DLA egyetemi adjunktus 
Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus, tárgyfelelős 
Major Zoltán építész, Partizan Architecture 
Surján Borka építész, Batlab Architects