AZ EMLÉKEZET HELYEI az Építészet és emlékezet Stúdió 2024 tavaszi (kötelezően) választható kurzusa

időpont: keddenként 17.15-19.00

346 Dca Neues Museum Model 01 3580431e48aedf97

2024. január 5.

346 Dca Neues Museum Model 01 3580431e48aedf97

Mi az emlékezet fogalmának jelentősége az építészetben? Milyen lehetősége van az épített térnek, az emlékhelyeknek az emlékezés folyamatában és fordítva: mennyiben hű tükre az épített tér a társadalmi tér emlékezetfolyamatainak? Milyen folyton változó és aktuális tendenciái figyelhetők meg az épített örökségre vagy éppen a kultúra más területeire való térbeli reflexióknak? Milyen eddigi eredmények születtek a Középülettervezési Tanszék Építészet és emlékezet Stúdiójában a témakörben?

Az emlékezet helyei c. tárgy tematikájában az utóbbi évek emlékezetfogalmakkal kapcsolatos kurzusaira, módszertanában az építészeti írás gyakorlatára, és a tanszéken megszületett eddigi eredményeire épít.

Építészetről írni jó! 

Az előadások mellett meghívott előadókat fogadunk, épületlátogatásokat, városi sétákat, vitaalkalmakat szervezünk. Bemutatkoznak korábbi kurzusok dolgozataiból kinőtt kimagasló TDK-munkák is, ill. a résztvevő hallgatók által tartott kiselőadásokra kerül sor.

 

A félév teljesítésének lehetséges módjai 2024-ben:

1.     Saját, egyeztetett témában tanulmány készítése, a szövegírással való megismerkedés során elsajátított módszertanra alapozva.

2.     Részvétel a Kiscelli Múzeum virtuális leletmentés programjában (max. 7 fő). Branczik Márta kurátori munkája nyomán egyre gyarapodó, 2024-ben 10 éves évfordulóját ünneplő "virtuális leletmentés" gyűjteménye a II. világháború utáni építészet legkiválóbb, esetenként veszélyben lévő műveit dokumentálja a Kiscelli Múzeum honlapján. Jelinek Dorka építészhallgató munkája mintaként elolvasható a múzeum honlapján (itt és itt).

3.     Részvétel – a kurzustól függetlenül, 2024 januárjában lebonyolított jelentkezés elfogadása alapján – a tanszék által szervezett berlini tanulmányúton, közreműködés az utat előkészítő és dokumentáló kiadvány készítésében, és tanulmány írása választott berlini témában (max. 20-30 fő).

 

A tárgyat mindazon hallgatóknak ajánlom, akik érdeklődnek építészet és emlékezet izgalmas témakörei iránt, szeretnek megismerkedni az építészeti írás módszertani, műfaji keretei között a tárgy témaköreinek valamelyikével.

Aki pedig 2024 őszén elméleti TDK-munka megírását fontolgatja kortárs építészet/elmélet tárgyában, végképp a kurzus hallgatói között a helye!

A kurzus a tanszék ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓjának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, de másodévtől kezdve minden képzési forma minden évfolyama számára nyitott!  

 

Budapest, 2023. december

 

 

Szabó Levente DLA

tanszékvezető egyetemi tanár

tárgyfelelős

 

kép: a Neues Museum koncepciómakettje (forrás: https://davidchipperfield.com/projects/neues-museum)