A legek városa: irány a „Kis Bécs”! Temesvár – 2024 ősz

00
Temesvár - légifotó; forrás: googlemaps

Specializációs tervezési tárgy  (osztatlan-, MSc-képzés), a Komplex 1. keresztfélév és a  BSc-, MSc- és osztatlan képzések Diplomatervezés  kurzusainak közös programja és a jelentkezések módja


2024. június 5.

Program- és tárgyfelelős: Zombor Gábor DLA, egyetemi adjunktus  

Asszisztens: Lázár Csaba építész, doktorandusz 

Meghívott vendég: Zuh Deodáth PhD művészettörténész, egyetemi docens 

Az előkészítésben közreműködik: Jelinek Dorka építészhallgató 

plakát megtekinthető az alábbi linken

00
Temesvár - légifotó; forrás: googlemaps

„Vezéregyéniségei, kormányzói között voltak csehek, olaszok, franciák és spanyolok. Volt szerbiai és lett belőle romániai város. Kevés város van még a kontinensen, amelynek ennyire összeurópai történelme van.”
(Vicze Károly: „ vég Temesvárban...”)

A TRILÓGIA RÉSZESE LEHETSZ! 

Két erdélyi, ill. partiumi város: Kolozsvár, majd Nagyvárad meglátogatása után harmadízben, Temesvárra szervezett tervezési félévünkkel sorozatot zárunk. A hallgatói munkákat ismét kötetbe rendezzük, immáron a harmadikba (a kolozsvári félév összefoglaló kiadványaa tanszék honlapjáról elérhető, ahogy a legjobb nagyváradi tervek is), és ezzel egyfajta gyűjteményes „trilógiáját”1 adjuk a három, egyenként nagyjából félszáz hallgatói tervet eredményező, három éven át tartó, határon túli programunknak.  

DE MIÉRT TEMESVÁR? 

A fekvésénél fogva mindig is stratégiai jelentőségű város történelmének alakulása ma is olvasható nyomokat hagyott annak összetett rétegzettségén. Tudtad, hogy Temesvár többnemzetiségű és multikulturális település: a románok mellett magyarok, németek, szerbek, szlovákok, ukránok és olaszok is lakják? Ismert volt előtted, hogy „Kis Bécsnek” is nevezik kulturális összetettsége, és különösen építészeti gazdagsága miatt? A középkori alapokon nyugvó belváros struktúrája, a barokk nagyvonalúsága, az egykori erődítmény hadtechnikai jelentősége éppúgy jelen vannak a városban, mint a monarchiabeli ipari fejlettség tanúi, vagy a szecesszió: a bánsági város egykori főépítészének, Székely László monumentális épületei igazi csemegéi a „békeidőknek”. Köztudott-e, hogy itt indult be az ország első sörgyára, elemi iskolája, a Monarchiában itt gyúltak fel először az utcai lámpások és szintén első a város a villamosközlekedés elindításában? De a két háború közötti, modernista Temesvár is figyelemreméltó épületeken keresztül ismerhető meg, ahogy kortárs építészete is tanulmányozásra méltó. A város történelmének meghatározó eseménye, hogy innen robbant ki az 1989-es romániai forradalom. Európa Kulturális Fővárosa volt 2023-ban, és kétévente itt rendezik meg a BETA euroregionális építészeti biennálét. Kérdés-e mindezek után, hogy Temesvárt érdemes megismernünk? 

ÉS MIÉRT A HATÁRON TÚLRA? 

Hogyan lehet határátlépéseink, határhelyzeteink teremtő energiáit kinyerve új házat, új teret alkotni? Fogalmakkal, helyekkel, léptékkel, idővel teremtett távlatok kettős minőségei közötti bolyongás, ki-bejárás hogyan rendezi bennünk értelmező, teremtő energiáinkat? Ahogy Rockenbauer Pál közeli helyek természeti, kulturális szépségeinek és magának a megismerésnek, a barangolásnak dicséretéről készített ismeretterjesztő sorozatot2, úgy ezt a fajta országkerülő-országjárást, az eltávolodást, a folytonos határátlépéseket a Középülettervezési Tanszék gyakorlatává tettük, és szakmai kapcsolatok kiépítése által is hangsúlyozzuk a fontosságát regionális értékeinknek. 

UTAZUNK! 

A tervezési stúdium első hetének kiterjesztett hétvégéje (szeptember 5-8.) ad lehetőséget ennek az izgalmas, történetének lenyomatait magán hordozó városnak, történeti és kortárs építészetének és a kiválasztott tervezési területeknek is a megismerésére, a helyszíni vizsgálatokra, a kulturális közeg, a város feltérképezésére – az oktatókkal, hallgatókkal közös tanulmányút keretében. A hely megismerésében – helyi építészek mellett – Zuh Deodáth művészettörténész lesz segítségünkre.  

HOGYAN ÉS HOVA TERVEZÜNK? 

A folyamatos, közelítő, léptékbeli határokat átlépegető munkamódszerünk első szakasza a hely, mint tervezési helyzeteket és helyszíneket befogadó város: Temesvár átfogó vizsgálata. Ezt követően a városon belül három, karakteresen elkülöníthető tervezési helyszíncsoporttal foglalkozunk, melyeknek külön-külön és együttesen is fontosak összefüggéseik, városi szerepeik: (1) a belső, egykor városfalon belüli tömbökben fellelhető izgalmas hiányokkal, résekkel, (2) a Béga csatorna menti területekkel és (3) a két, karakteres zóna néhány köztes helyzetével. 

KIÁLLÍTUNK! 

A Temesvárra születő hallgatói tervanyagot, a megelőző félévek nagyváradi és kolozsvári munkáival együtt, „trilógiaként” tervezzük bemutatni a FUGA Budapesti Építészeti Központban 2025 januárjában, az összegzés mellett az összehasonlítás izgalmas lehetőségét is felkínálva a résztvevőknek, látogatóknak.  

KIKET VÁRUNK? 

A program a következő tantárgyak hallgatói számára nyitott: 

  1. STT: Specializációs tervezési tárgy (osztatlan és MSc-képzés) / jelentkezés a specializáció 3 tanszéke által meghirdetett form kitöltésével (júl. 9-ig) 
  2. BSc-képzés Diplomatervezés, az osztatlan és MSc-képzések Komplex tervezés 1., Diplomatervezés / jelentkezés – a felkért konzulenssel/témavezetővel történő előzetes egyeztetés követően – mielőbb, a közös tárgyhirdetéseknek megfelelő form kitöltésével 
  3. A KIE és IF specializációk hallgatói számára korlátozottan (jelentkezés a specializációk által szervezett módon). 

Konzulensek/témavezetők (várhatóan): Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár; Bartha András Márk DLA, egyetemi adjunktus; Fazekas Katalin DLA, egyetemi adjunktus; Fejérdy Péter DLA, egyetemi docens; Kemes Balázs DLA, egyetemi adjunktus; Klobusovszki Péter DLA, egyetemi docens; Kronavetter Péter DLA, egyetemi adjunktus; Sámson Kinga meghívott oktató, Szabó Levente DLA, egyetemi tanár; Vannay Miklós DLA, egyetemi adjunktus; Zombor Gábor DLA, egyetemi adjunktus 

Bármely felmerülő kérdés esetén állunk rendelkezésre a programmal kapcsolatban! 

2024. június 

Zombor Gábor DLA 
egyetemi adjunktus 
program- és tárgyfelelős 

Szabó Levente DLA 
tanszékvezető egyetemi tanár