A kolozsvári fotópályázat (SKT) díjazottjai

A pályázat teljes anyaga a tanszékünk előtti vitrinben megtekinthető.

Img 6200

Megszületett a BME Középülettervezési Tanszék Építőművészeti Specializáció kiegészítő tárgyához (SKT) kapcsolódó kolozsvári kirándulásunk során rendezett fotópályázat eredménye, a zsűrizésben Bartis Attila író, fotográfus és Birtalan Zsolt fotóművész részvételével.

2022. szeptember 27.

Img 6200

Az Építőművészeti Specializáció kiegészítő tárgyához (SKT) kapcsolódó kolozsvári kirándulásunk alatt készült fotópályázat eredménye:

Bartis Attila, író, fotográfus és Birtalan Zsolt fotóművész döntését Bartis Attila foglalta össze:

Egymástól függetlenül mindketten ugyanazt a két fotográfiát tartottuk a legjobbnak. Az egyik Kokavecz Kata Platón barlangja című képe, a másik Érsek Máté Vetületek című munkája.  
Kokavecz fotográfiája egy mérhetetlenül személyes munka (s mint ilyen talán közelebb áll a pályázati kiírásban szereplő elvárásokhoz), érzékenységével, már-már festőiségével hitelesen sikerül hozzányúlnia a művészettörténet egyik nagy, visszatérő témájához. 
Érsek Máté a pontos kompozícióval, a fény-árnyék ritmussal egy olyan hibátlan képet teremt, amely a jó értelemben vett professzionalizmusa okán egyértelműen kimagaslik a többi pályamű közül.  
Annak ellenére, hogy falra vetülő árnyékokkal játszik mind a kettő, egyetlen közös van a két műben, ráadásul olyasmi, ami a mai képözönben kifejezetten ritkaságnak számít: az, hogy napok elteltével is emlékszik rájuk az ember. Az egyiknek a személyessége, az érzelmekre való hatása, a másiknak az absztraháló, mértani pontossága adja az erejét, magyarán két nagyon különböző iskolát követnek. És aligha van az egyik iskolának nagyobb létjogosultsága a másiknál.

Megosztott 1. helyezés:
Érsek Máté, Vetületek 
Kokovecz Kata, Plantón barlangja 

A tanszék átlal kiadott további díjak:

2. helyezés:
Magoss Matild, Megpihent

3. helyezés:
Mantuano Eszter, Ornamentika
Sándor Nóra Virág, Résnyire

Különdíjak:
Kiss Bogdán Lemuel, Brigád
Kiss Hanna Júlia, Fordított világ
Tóth Dóra Zsófia, Tejfog

Gratulálunk a díjazottaknak!