Szűrlet

Film négy felvonásban

Szerző
Baranyi Judit, Temesvári Bence
Konzulens
Fejérdy Péter DLA
Év
2022/23
Díjak
II. díj
Letölthető dokumentáció
Az ember pillanatról pillanatra a körülötte lévő világot igyekszik felfedezni, megérteni. Az ismeretlen, teljességében megérthetetlen tér üres vászonként terül a megfigyelő elé. Ahogy e vásznon árnyékok hada csap össze egymással és alkotnak együtt újabb és újabb kompozíciókat, úgy képződik meg előttünk saját valóságunk, a tér torz töredékeként. Közös gondolkozásunk középpontjában a szubjektív világ teremtésének folyamata, a tér és hely közötti viszony vizsgálata áll. Fogalmak meghatározásán és a teremtés stációkra bontásán túl igyekszünk a hangsúlyt a fogalmakon túli, érezhető, de el nem mondható kapcsolatrendszernek a megjelenítésére helyezni. Direkt közlés helyett munkánk során olyan egészet szeretnénk létrehozni, amely a tér üres vásznaként viselkedve helyet ad a szabad asszociációnak, a megfestés folyamatának átélésére. https://www.youtube.com/watch?v=rK12lQsDFBs&t=1s