Szocialista modern építészet Józsa Mária munkásságán keresztül

az Adyváros Városközpont épületegyüttese

Szerző
Gill Blanka
Konzulens
Kronavetter Péter DLA
Év
2022/23
Díjak
II. helyezés
Letölthető dokumentáció
A magyar építészet 1960-80 közötti éveiben olyan építészeti örökség jött létre, amelyet sokszor tévesen nem tekintenek valódi értéknek. Dolgozatomban a szocializmus időszaka alatt épült alkotásokkal foglalkozom Győr városára fókuszálva. Az Adyvárosban épült Városközpont gyermekkorom egyik meghatározó helyszíne volt, a gyermekkönyvtár falain belül sokszor megfordultam. Úgy gondolom a komplexum a győri szocialista modern építészetben is fontos szerepet tölt be, és az alkotás mögött rejlő gondolatiság, az építész személye kezdett el foglalkoztatni. Tanulmányom első részében a mögöttes tartalmat felfejtve, Józsa Mária munkásságát veszem górcső alá. Ezt követően kiemelten a Adyváros Városközpont épületét elemzem múltbeli és jelenlegi kontextusában. Emellett az együttesre nézve jövőbeli stratégiákat, revitalizációs lehetőségeket térképezek fel. Célom a Városközpontban rejlő értékeket felmutatni, és azok megmentésére a jelenbéli hasznosítás különböző módszereit bemutatni.