Mogyoródi Közösségi és Művelődési Ház

Szerző
Krekó Alexandra
Konzulens
Fejérdy Péter DLA
Tantárgy
Diplomatervezés
Év
2022/23
Mogyoród régóta vár egy helyre, mely a hagyományoknak, kultúrának, a közösségi életnek teret adhat. Egy olyan közösségi házat terveztem, mely kapcsolódási pontja lehet a „falu” életének, képes áthidalni generációs szakadékokat, megoldás lehet a régi és új lakók közti integrálódási hiányra. A tervezett közösségi házat 3 épület alkotja: A kávéházi könyvtár, mely nem hagyományos könyvtárként viselkedik, inkább egy közösségi olvasótér, szabadabban. A rendezvényház, a „pajta” – a közösségi ház gyűjtőpontja – ahol a falu találkozik, együtt előadást néz, táncol, szórakozik. Őket egészíti ki egy közösségi nappaliként a kisház, kiscsoportos rendezvényekre, mely a közkertet körbeölelő kerítés növekményeként értelmezhető.