Körülszőtt

Családi központ és kert, Nagyvárad

Szerző
Tölgyes Viktória
Konzulens
Kronavetter Péter DLA
Tantárgy
Specializációs tervezési tárgy
Év
2023/24
Letölthető dokumentáció
Egy magára hagyott egykori barokk istálló kivirágzott. Igaz csorbult az egykori struktúra, ám egy új élet bontakozott ki itt, ahogy a betont feltörve utat nyert a természet. Az eredeti épület története ezzel az állapottal válik teljessé, így ez vált az origóvá számomra is. Az egykori épület körüli területet rendezve egy közösségi zöldterületet képzeltem el, ami egy privát és egy közösségi részre tagolódik így lehetősége nyílik az iskolának és a környékbelieknek a terület egyidejű, ám eltérő típusú használatára. Az istálló pedig két különböző bejáraton keresztül megközelíthető, így válhat kávézóvá vagy rendezvényhelyszínné, többféle célt szolgálva.