Esztergomi Szénrakodó renoválása és környezetének revitalizálása

Szerző
Klenóczky Dániel Péter
Konzulens
Kronavetter Péter DLA
Tantárgy
Diplomatervezés
Év
2023/24
Az Esztergomi Szénrakodó 1927-ben kezdett üzemelni, a Dorogi szénbányából csillékben érkező szén a Rakodó alatt megálló uszályokra való transzportálásával. 1995-ben ipari műemléki védettség kapott, de az épületen mai napig sem történt állagmegóvás. Cél volt az építmény és környezetének újjáélesztése, valamint a közönség számára vonzó, a múlt jegyeit figyelemkeltően bemutató emlékhely létrehozása. A terv központi eleme az elhagyatott szénrakodó átalakítása, mellyel együtt járt egy bányászati múzeum elhelyezése is. A két épület nem csupán történelmi emléket őriz, hanem élményeket is kínál a látogatóknak. Szárazföldi és vízi kapcsolatok kiépítése egyaránt fontosak voltak. A szénrakodó vízi helyzetéből adódóan ideális pihenőpont és kikötő a vízi túrázók számára. A múlt és a jelen közötti kapcsolat erősítésére egy acél sodronykötélpályás libegő köti össze a két épületet, amely visszaidézi a csillékkel történő szállítás műveletét.