alapítvány

Közösségi Építészetért Alapítvány

(Az alapítvány korábbi elnevezése: Épülettervezés Oktatásért Alapítvány)

A Közösségi Építészetért Alapítvány célja alapvetően az építészképzés segítése, különös tekintettel a középület-tervezésre, többek között új oktatási módszerek kidolgozásának támogatásával, a kimagasló tervezési eredményeket felmutató hallgatók anyagi segítésével, az oktatás tárgyi eszközeinek bővítésével, az építészeti modellezés és dokumentálásának anyagi támogatásával, a határon túli magyar diákok felsőoktatási képzésének előmozdításával, a külföldi tanulmányutak, építészeti pályázatok finanszírozásával, a vendégprofesszorok és előadók támogatásának segítésével és a tervezés elméleti és gyakorlati kutatásainak finanszírozásával, kiállítási és publikációs lehetőségek szervezésével és anyagi támogatásával.

A Közösségi Építészetért Alapítvány kuratóriuma ezúton is hálásan köszöni mindazok támogatását, akik évről évre a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az Alapítvány működését segítették.

a 2015-os felhasználás beszámolója

a 2016-os felhasználás beszámolója

a 2017-os felhasználás beszámolója

a 2018-os felhasználás beszámolója

a 2019-os felhasználás beszámolója

Kérjük, ha teheti, támogassa a Közösségi Építészetért Alapítványt SZJA 1%-ának felajánlásával a jövőben is!

A kuratórium elnöke: Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens

Kapcsolat: titkarsag.ko@epk.bme.hu

BEJEGYZÉSI SZÁM
Fővárosi Bíróság, 13. Pk. 60.327/98/4. 7099

A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI HATÁROZAT SZÁMA
13. Pk. 60.327/1998/10 1999. március 1.

CÍM
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

SZÁMLASZÁM
11711034-20851482

ADÓSZÁM
18235269-1-43