Újabb elismerés hallgatóinknak_nemzetközi tervpályázat

Oktatás és megújulás
Hallgatói siker nemzetközi tervpályázaton, BME Középülettervezési Tanszék

A hír:
A litván Kemeri Nemzeti Parkra kiírt nemzetközi tervpályázaton Salamin Fanni és Szántó Hunor (interjú velük a pályázati honlapon itt) – a BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszékének komplexező hallgatói – tervükkel III. díjat nyertek, amely egyben a legjobb építészhallgatói tervnek is bizonyult.

Az út:
Karunkon napirenden van a megújulás szükségességének gondolata, de ahogy minden nagy létszámú és nagy múltú intézmény esetében lenni szokott, a reform folyamatok lassan, számos egyeztetési folyamaton keresztül jutnak el a közösség által támogatott konkrét lépésekig. Azonban a rendszerszintű átalakítások mellett, azoktól kicsit függetlenül, a mindennapokban is folyamatosan keressük a napi megújulásunk apró, megvalósítható lépéseit.
A hallgatók mai tanulási kultúrájában aktívan jelen van a valós munkavégzés, valós helyzetekkel való foglalatosság. Ebben az összefüggésben a Középülettervezési Tanszék is igyekszik valós igényeken alapuló feladatokat adni. Szociális építőtáboraink és az azokat előkészítő féléves feladatok iránti érdeklődés is ezt az utat igazolják.
Napjainkban érzékelhetően nő az igény a nemzetközi kapcsolatok erősítésére, a nemzetközi szakmai közösségben való jelenlétre. Így alakult ki az a gyakorlat, hogy évközi tervezési „zh” feladatnak kisebb léptékű, aktuális nemzetközi tervpályázatok programját adjuk ki. A korábbi számonkérő típusú feladatok helyett készségfejlesztő lehetőséget látunk ezekben a munkákban is, amelyek az építészeti párbeszéd lehetőségét biztosítják a Tanszék alkotóközösségén belül.
A feladatot csoportmunkában végzik a hallgatók és a prezentáción a tanárokkal közös beszélgetés zárja az alkalmat. A legjobb tervet készítőket pedig a Tanszék támogatja a valós pályázaton való indulásban is. A támogatás a pályázati nevezési díj átvállalásán túl konzultációs lehetőséget is jelent.
Az első ilyen „zh-pályázat” egyből sikert hozott. 2015-ben a nemzetközi Yeats emlékévhez kötődően kiírt tervpályázaton Tanszékünk hallgatói, Baráth Éva, Ferenczi Nóra és Fodor Zita, I. díjat nyertek hallgatói kategóriában.

2017-ben az OISTAT nemzetközi színháztervezési pályázaton Breuer Anna – Starkbauer Lilla és Tarnóczi Eszter – Kertész Kata pályázati tervét is támogatta a Tanszék. Breuer Anna – Starkbauer Lilla  pályaműve bejutott az első 45 közé.

2018-ban a Portugál Atalaia Magra romjainak revitalizációjára, valamint a litván Kemeri park látogatóútvonalára kiírt pályázatokkal foglalkoztunk.

Az elsőnél a tanszék két csapat munkájának támogatásáról döntött (Nagy Petra – Kiss Dávid és Godinek Edit – Mihály Mirtill – Petróczki Ádám -Treszkai Anett közös pályamunkáját választva).
A második téma esetében egy – a később III. díjat elnyerő – pályázat benyújtását támogattuk.

A díjazástól függetlenül tanulságos visszajelzés látni a nemzetközi válaszokat és összehasonlítani a zárthelyi feladatra készített koncepciókkal. A hallgatóink által elnyert díjak pedig a valós versenyeredmény lehetőségének izgalmával erősítik a tanulmányi feladaton való részvétel minőségét….és lelkes emberekkel akár nagy dolgok is történhetnek…

Fejérdy Péter DLA
építész, egyetemi adjunktus
Középülettervezési Tanszék
tantárgyfelelős


3RD PRIZE WINNER + BB STUDENT AWARD

PROJECT NAME
Black Box /Hungary/

UNIVERSITY
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS

PROJECT AUTHORS
Hunor Albert Szántó
Fanni Zita Salamin

JURY COMMENTARY
The project is characterized by a simple 2.8m-wide x 1.5m-long grid comprised of wooden structural members and clad in a shell of burned-wood planks. The long-bar form of of the observation platform is integrated as part of the bog’s boardwalk. The submission includes a series of sectional images that describe a variation of viewing experiences defined by changing patterns of perforations in the shell’s walls and ceiling. It compares the viewing experience to a moving filmstrip, and describes the platform as a black box defined as a “device, process or system whose inputs and outputs are known, but whose internal structure or working is not well, or at all understood because of it’s confidential nature.” The jury found this submission to be buildable and well-suited for its location.

more information