TT3_2018/19_ősz

Badacsony kultúrtáj
Tanszéki terv 3.

A Badacsony sokrétű, összetett jelenség. Mint geográfiai elem egyedülálló tájképi együttest alkot a Tapolcai medence többi tanúhegyével és a Balatonnal. A különleges klíma, a széljárás, a vulkanikus, üledékes talaj az ember tájalakító tevékenységével kiegészülve az egyik legkülönlegesebb magyarországi kultúrtájat hozta létre az egykor tűzokádó hegyek szoknyáján. A hegy tóhoz való közelsége miatt is kitüntetett helyzetben van, mind a déli partról mind a Bakony irányából feltáruló változatos látvány megkerülhetetlen eleme. A “koporsó-hegy” lankás oldalait megkövesedett lávaoszlopok, szőlőkertek, valamint régi pincesorok díszítik. A földtani, zoológiai, botanikai, tájképi és kultúrtörténeti értékekben rendkívül gazdag badacsonyi vidék jelenleg tájvédelmi védettséget élvez.

A természeti környezet és az ember harmonikus együttélése azonban itt sem problémamentes. A környék lakói bányászattal, halászattal és szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással foglalkoztak. Ez utóbbi a rendszerváltást követően karöltve a gasztronómiával újra virágzásnak indult, az előző kettő teljesen eltűnt. A XX. század elejétől kezdve fokozatosan a turizmus is fontos tényezővé vált, melynek a hagyományos hátizsákos formáját a fürdő- és a borturizmus egészíti ki. A vidék népességszáma jelenleg is lassú csökkenést mutat. Ennek az egyik oka a mezőgazdasági és a turisztikai iparban kínált munkahelyek szezonális jellege. A település jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy a hagyományos szőlőtermelő dűlők ne váljanak üdülő- és lakóterületekké.

A kurzus többek közt arra is választ keres, hogy van-e létjogosultsága még azon elképzeléseknek, melyek sajátos regionális építészetben látják egy ehhez hasonló kultúrtáj környezeti, esztétikai megújításának zálogát. Hogyan békíthetők össze tájvédelem, a gazdálkodás és a turizmus nagyon eltérő szempontjai? Milyen térhasználati minták jellemzik a csak néhány napig itt tartózkodó turistákat és a bennszülötteket és ezek milyen térbeli kereteket kívánnak, implikálnak?

A szűkebben vett tervezési területünk Badacsonytomaj. A félév első harmadában vizsgálatokat, problématérképet készítünk a település lehetséges fejlesztési területeiről:
– Parti sétány a badacsonyi móló és a tomaji strand között
– Borvidéki látogatóközpont létrehozása a római út magasságában
– Új városközpont és rendezvény-tér
– a Művelődési Ház megújítása

Az ebben megfogalmazott javaslatok alapján kis középületeket tervezünk.
Ősszel kétnapos, nem csupán a konkrét tervezési helyszínt, de a tágabb régiót is megismerő kirándulással indítunk!

FONTOS: A Tanszéki terv 2. és 3. tárgyak a Középülettervezési Tanszéken Badacsonnyal foglalkoznak, de más és más helyszínen és megközelítésben, ezért szeretettel várjuk e kurzusokra az azokat együttesen nálunk felvevő, de akár a Tanszéki terv 2. tárgyat más tanszéken teljesítő hallgatókat is!

Irodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Badacsony
Eötvös Károly (1901): Utazás a Balaton körül. Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T. Budapest
http://www.balatoniepiteszet.hu/
https://mno.hu/grund/brit-alommunka-helyett-a-hazajat-valasztotta-az-epitesz-2434111
http://epiteszforum.hu/a-deli-part-alkiralya-i
Badacsonytomaj város fejlesztési koncepciója
Badacsonytomaj Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Budapest, 2018. 06.

Klobusovszki Péter DLA
egyetemi adjunktus, tárgyfelelős

plakát (pdf)