TT3, 2020/2021 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Kép: New Ateliers University of Fine Arts / ANDREAS SCHÜRING ARCHITECTS

TERVEZZÜNK KÉPZŐMŰVÉSZEKNEK!

Tanszéki terv 3. / 2020/2021 ősz

A félév során a felsőfokú művészeti képzés kortárs oktatási tereivel foglalkozunk. Milyen téri keretek a leginspirálóbbak a művésszé váláshoz? Megfordítva, – hogyan képes hatni a kortárs képzőművészet a kortárs építészetre? Milyen módon helyezhető el egy minden igényt kielégítő korszerű oktatási épület egy rejtélyes, látszólag időn és téren kívül álló, műemlékekkel, szobrokkal telezsúfolt kertben?

2020 őszén a Tanszéki terv 3. tárgy tervezési helyszínéül a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) fenntartásában lévő Epreskertet választottuk. Budapest VI. kerületében a Bajza, a Szondi, a Kmety György és a Munkácsy Mihály utcák által határolt területen működnek a Festő-, Szobrász- és Látványtervező Tanszékek műtermei, ezen kívül, fém-, bronzöntő, kőfaragó, gipsz valamint üvegműhelyek is.

Itt nyílt a múlt században a Festészeti Mesteriskola Benczúr Gyula vezetésével, amelyet 1887-ben, öt évvel később Lotz Károly festőiskolája, valamint Stróbl Alajos szobrásziskolája követett. Az első épület 1884-ben épült fel Benczúr Gyula műteremházaként, melyet Lotz és Stróbl műtermei követtek. Ezek az épületek – kisebb-nagyobb átalakításokkal – még mindig állnak, jelenleg is műtermek. A többször átalakított, kibővített épületállomány jelentős megújításra szorul.

A hihetetlenül izgalmas hely kiválóan alkalmas arra, hogy a Középülettervezési Tanszék által gondozott 3 stúdiótémát, az EMLÉKEZET, FENNTARTHATÓSÁG és INNOVÁCIÓ hármasát integráltan, együtt tartsuk szem előtt a tervezési folyamat során.

Új típusú, korszerű épületekre van szükség! A megújult MOME után képzeljük el az MKE új épületeit! A kerten belül több kézenfekvő építési hely kínálkozik (a Kmety György utca felőli oldalon álló hetvenes években felépített, de mára elavult műteremépület helye vagy a kert vele átellenes oldalán lévő üres terület). A kurzus keretében többek között új műteremházat, közösségi- és kiállítóteret és az Intermédia Tanszék elképzelt új épületét is közösen tervezzük majd meg! Itt, itt, itt és itt láthatsz hasonló inspiráló példákat.

Az órákon vendégeink lesznek az MKE tanárai (Sugár János DLA és Szegedy-Maszák Zoltán DLA, az Intermédia Tanszék egyetemi tanárai), epreskerti sétánkon pedig Dr. Révész Emese egyetemi docens, művészettörténész kísér majd minket, de betekintést nyerhetünk a műtermekben folyó hallgatói munkákba is. Az egyetem fejlesztési terveiről Csanádi Judit DLA egyetemi tanár tart előadást.

Tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens.

A tárgy konzulensei lesznek várhatóan: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, Bartha András Márk DLA egyetemi tanársegéd, Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus, Karácsony Tamás DLA egyetemi docens, Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens, Major György DLA egyetemi docens, Vannay Miklós DLA egyetemi adjunktus és Szabó Levente DLA egyetemi tanár. A TT3 tárgy programja angol nyelven is teljesíthető Schrammel Zoltán DLA egyetemi adjunktus vezetésével a nemzetközi hallgatókkal közösen.

FONTOS: A Tanszéki terv 2. és 3. tárgyak a Középülettervezési Tanszéken egyaránt az Epreskerttel foglalkoznak, de más és más programokkal és megközelítésben, ezért szeretettel várjuk e kurzusra – az azokat együttesen nálunk felvevő hallgatók mellett – a Tanszéki terv 2. tárgyat más tanszéken teljesítőket is! A TT2 és TT3 hallgatói munkáiból a félév zárásaként közös kiállítást rendezünk az Epreskertben.

Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés szándékát előzetesen jelezzék a Klobusovszki Péternek (klobusovszki.p@kozep.bme.hu) és Szabó Leventének (szabo.l@kozep.bme.hu), az e-mailben megjelölve sorrendben az elsősorban preferált 5 konzulenst is! A tényleges jelentkezés adminisztrációja a szakirányválasztás kari folyamatának lebonyolítása után, a NEPTUN-on keresztül válik majd lehetségessé.

2020. május
Klobusovszki Péter DLA
egyetemi docens, tárgyfelelős