Tervezésmódszertan

Tervezésmódszertan

Kötelező.
Előadó és tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA
A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: évközi jegy

Tematika és ütemterv, 2021 tavasz
Tematika és ütemterv, 2020 tavasz_MOD_20200320
Tematika és ütemterv, 2020 tavasz

RÖVID TEMATIKA:

A tantárgy a negyedik félév elméleti tárgya, mely a tervezés elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik. Külön hangsúlyt kap az építészet természeti és társadalmi környezethez való viszonyának kérdése, az építész etikai felelőssége. Az előadás sorozat két részből áll. A tematikusan egymásra épülő első hat előadás kulcs-szavai: helykeresés, elmélkedés, kérdésfeltevés, megismerés, megoldás, megnyilatkozás. Az elméleti megközelítés mellett gazdag képanyaggal jelenik meg a kortárs építészet, azon belül különféle irányzatok a high-tech építészettől a szolidáris építészetig. Az első rész záróelőadása az építészeti kommunikáció lehetőségeit, a rajz és terv összefüggéseit vizsgálja. A második rész meghívott építészek előadásain keresztül bepillantást enged a személyes tervezési módszerek világába.