Térkompozíció

Térkompozíció

Tárgyfelelős:Fazekas Katalin DLA
A tárgy kimérete heti 5 óra gyakorlat,
Kreditpont értéke: 5
Követelmény: félévközi jegy

Tárgyleírás

 

A térkompozíció az első év első félévének kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése. A feladatok lényegében apropók, a hallgatók tulajdonképpen a formálási feladatokon keresztül absztrakt térképzési feladatok megoldását végzik. A megoldások alatt és azok részletes értékelése során megismerik az építészeti tér alapfogalmait, az épített terek alaptípusait, az építészeti ábrázolás és modellezés alapjait. Fontos még, hogy a hallgatók számára érthetővé váljon a koncepció fogalma és annak következetes kifejtése. Az így megszerzett ismeretek a további építészeti tervezéshez nyújtanak segítséget.

 

 

A félév alcíme: Térműveletek is sokat sejtet a félévre vonatkozó munka jellegéről. A tárgy alapja az intenzív műhelymunka, gyors kérdések és válaszok egymásutánja. Mindeközbenközös beszélgetések és viták alakulnak ki. A feladatok öt nagy témakörhöz, a térműveletek alcsoportjaihoz kötődnek. A témakörök a munkát kéthetesegységekbe rendezik. A félév elején amikor még több segítség szükséges, jellemzően inkább vezetett feladatmegoldás, műhelymunkafolyik. Ahogy haladunk előre a félév során, úgy lesz nagyobb az egyéni munka szerepe a feladatokban. A kéthetes bontás ritmusát a három nagyfeladat kiadásaés leadása adja. A közbenső műhelymunkáksegítséget adnak az egyéni munkához és azotthoni elmélyüléshez. A félév tervezési zárthelyi feladattal zárul, amelyösszefoglalója a félévben szerzett tudásnak és előkészítia következő félév tervezési tárgyát.

 

A félév végén az egyes műtermek munkáját bemutató zárókiállításra kerül sor, ahol bemutatásra kerülnek az egyes műtermek munkái, felvetéseiés az azokra adott legjobb, legérdekesebb válaszok.

A tárgy oktatói 2019-ban:

  • 01-es tankör_K342 – Terbe Rita DLA, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
  • 02-es tankör_K343 – Árva József, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
  • 03-as tankör_K345 – Weiszkopf András, Lakóépülettervezési Tanszék
  • 04-es tankör_K352 – Nagy Márton DLA, Lakóépülettervezési Tanszék
  • 05-ös tankör_K344 – Wettstein Domonkos PhD, Urbanisztika Tanszék
  • 06-os tankör_K353 – Fenes Tamás DLA, Urbanisztika Tanszék
  • 07-es tankör_K212 – Fazekas Katalin DLA, Középülettervezési Tanszék
  • 08-as tankör_K213 – Borsos Melinda DLA, Középülettervezési Tanszék
  • EN1-es tankör_K392 – Dombóvári János, Középülettervezési Tanszék
  • EN2-es tankör_K213 – Major Zoltán, Középülettervezési Tanszék

Kiállítások:

2017 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2016 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2015 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2014 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2013 – BME Központi épület
(rajz 1. tárggyal közösen)
2012 – BME Központi épület
(rajz 1. tárggyal közösen)
2011 – BME Központi épület
(rajz 1. tárggyal közösen)
2007 – HAP Galéria
(térkompozíció tárgy bemutatója)