TDK-zz velünk _ 1_2!

Ha érdekel az általunk ajánlott, vagy számodra szimpatikus téma, ha szeretnéd megmérettetni magad egy nagyon izgalmas versenyben, ha szívesen elmélyednél a kötelező tananyagon túl is valamiben, ami akár köthető eddig végzett vagy a jövőben végzendő egyetemi munkáidhoz is, vagy ha a későbbiekben akár szívesen vennél majd részt demonstrátorként a tanszék életében, akár a doktori képzésben, de elsősorban a mostantól őszig terjedő időszakban – nem megterhelve nagyon a nyarat – szívesen lennél a Középülettervezési Tanszék tudományos diákköri dolgozatot készítőkből álló közösségének tagja, jelentkezz, tarts és TDK-zz velünk!

A Tanszéken az alábbi két szekcióban ajánljuk fel segítségünket a TDK-munka elkészítéséhez:

_1 művészeti/alkotói szekció

  1. AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR / verőcei ravatalozó (témavezető: a tanszék bármely oktatója)

„Behajtottak egy szűk és hideg terembe, sokan vagyunk. A mennyezet alacsony. Boldog vagyok! Kettőre süt a nap, s az egyik én vagyok.”  (Kondor Béla: Küszködni lettél (267). Kortárs Kiadó, 2006.)
Az emberi lét nélkülözhetetlen eleme a tér. Lehet épített vagy talált, egyszerű hajlék vagy gazdag és összetett, célja mindig ugyanaz: keretet adni az életnek, védelmet nyújtani, szabályozni kint és bent viszonyát. Birtokolni és belakni a természet egy darabját. A tér tehát (mint azt Kondor drámai érzékletességgel leírja) épített és természeti elemek viszonyáról, együttműködéséről szól. Az embernek sajátos szerep jutott ebben az együttműködésben: maga az építés, annak összes örömével és ellentmondásával. Peter Zumthor szerint … az ember nem tervezhet teret, mert a tér önmagában űr. Mi csak mindazt tervezhetjük meg, ami a teret lehatárolja. A tér tehát formálható, de indirekt módon, csupán a környezete által.” (interjú- részlet, Somogyi Krisztina, 2009. május). Mi is hát valójában a tér? Erre a korántsem egyszerű kérdésre keressük a választ közösen, a TDK keretein belül és azon túl is.

A diskurzusok témája a verőcei ravatalozó lesz, lehet. Az élet és halál kérdése teszi még összetettebbé a feladatot, mert rávilágít arra az elemi igényre, hogy nem csak az élet, hanem az elmúlás terei is ember által formáltak – ráadásul atmoszférájuk érzelmileg telített… A verőcei temetőben álló egyszerű kápolna környezetének alkalmassá tétele (építés, kert, növényzet alakítása) erre a téri szerepre ritkán adódó kivételes alkalmat kínál a tervezésre (azon belül különös hangsúllyal a modellezésre) és a hozzá kötődő gondolatok rendszerezett megfogalmazására. De leginkább a párbeszédre, közös élményekre és felfedezésekre. A témával és egymással való ismerkedést egy közös tavaszi kirándulással indítjuk Verőcére és környékére!

letölthető anyagok: (zip)

  1. JAVASOLJ TÉMÁT! (témavezető: a tanszék bármely oktatója)

Szeretettel várjuk bármely olyan egyéb témajavaslatot is, amely a kortárs építészettel vagy a középületek speciális kérdéseivel, elsősorban a tériséggel, valamely kedvenc alkotóddal, akár az építészet határterületeivel kapcsolatos, azaz bátran javasolj témát, gondolkodjunk együtt! Írj nekünk, segítünk!

_2 művészeti/elméleti szekció

  1. + Share   KÖNYVTÁRAK MÁSKÉPP (témavezető: a tanszék bármely oktatója)

A tudástárolás és tudásmegosztás nagy hagyományú épülettípusa, a könyvtár napjainkban forradalmi változásokon megy keresztül. Nem csupán a Guttenberg-galaxis évszázadokig meghatározó nyomtatott állományának helyébe lépő digitális, virtuális világ térhódítása miatt, de a korábban sokszor monofunkciós könyvtárépületek radikális téri, funkcionális átváltozása okán is, új minőségű közösségi terek születésének vagyunk tanúi. Kapcsolódva akár a folyamatban lévő komplex tervezési stúdium tapasztalataihoz, érdemes a kérdést minél izgalmasabb metszetekben vizsgálni és értékelni: legyenek azok térelemzési, kortárs esettanulmányokra építő vagy teoretikus jellegű koncepciók – sok egyéb más mellett.

  1. + Remind   AZ EMLÉKEZET HELYEI (témakiíró: Szabó Levente, témavezető: a tanszék bármely oktatója)

„A hagyományom nem egyenlő velem, én az a munka vagyok, amit ezen a hagyományon, ezzel a hagyománnyal elvégzek.” – fogalmazott egy írásában Esterházy Péter. Ha ennek a gondolatnak az építészetre vonatkoztatva különösen is mély jelentésébe és jelentőségébe belegondolunk, könnyen belátható, hogy az építészetnek és határterületeinek az emlékezet fogalmával való elméleti és nagyon is gyakorlati viszonya milyen kiemelkedő jelentőségű. Az emlékezet helyei alatt a konkrét emlékművektől, emlékhelyektől kezdve az épületek továbbépítésén, átépítésén keresztül az akár ideiglenes projektekig terjedő skálán belül a legkülönfélébb kortárs építészeti példákat érthetjük, amelyek valamiképp kapcsolatot teremtenek a múlttal, annak rétegeivel általánosan éppúgy, mint konkrét eseményekkel – értelmezve és átértelmezve azokat. E nagyon is tág témakörbe örömmel várunk megkezdett vagy új témajavaslatokat is!

  1. + Follow  WEICHINGER KÁROLY (témakiíró: Kronavetter Péter, témavezető: a tanszék bármely oktatója)

A kortárs építészet folyamatos böngészése mellett elkerülhetetlen “bekövetnünk” jó pár fontos magyar építészt is a 20. század első feléből. De hogyan lehet követni valakit, aki nincs se instagram-on, se tumblr-en? Hogyan lehet rajzi, képi eszközökkel mélyebben megismerni egy épületet, környezetéhez fűződő kapcsolatát, kulturális kontextusát? Hogyan fedezhetjük fel elődeink építészeti viselkedését alkotó szemlélettel újrarajzolva házaikat? 2018-ban Weichinger Károly (1893-1982, a Középülettervezési Tanszék vezetője 1946-69 között) három kiemelkedő középülete kerül terítékre: a Mészáros utcai Szilágyi Erzsébet Gimnázium épülete, a pécsi Pálos templom, valamint a Pálos kolostor a Gellérthegy lábánál.​ A kiírás célja az életmű részeinek, az egyes épületek kritikai feldolgozása, művészeti igényességű bemutatása, kialakulásuk és hatásuk kutatása.

  1. + Post   JAVASOLJ TÉMÁT! (témavezető: a tanszék bármely oktatója)

Szeretettel várjuk bármely olyan egyéb témajavaslatot is, amely a kortárs építészettel vagy a középületek speciális kérdéseivel, valamely kedvenc alkotóddal, akár az építészet határterületeivel kapcsolatos, azaz bátran javasolj témát, gondolkodjunk együtt! Írj nekünk, segítünk!

 

A fenti témákról, a tanszéki TDK-zás javasolt menetéről, bármely felmerülő kérdésedről 2018. május 16-án szerdán pontban 12 órakor tartunk tájékoztatót a K277-es teremben. Ha kicsit is lehetségesnek tartod TDK-munka készítését, gyere el, kérdezz, segítünk! Ha addig is kérdésed merülne fel, bátran keresd a tanszék bármely oktatóját és/vagy közvetlenül bennünket, a művészeti/elméleti szekcióval kapcsolatosan elsősorban a szabo.l@kozep.bme.hu vagy a kronavetter@kozep.bme.hu, a művészeti/alkotói szekcióval kapcsolatosan pedig elsősorban a vannay.m@kozep.bme.hu vagy a balazs.m@kozep.bme.hu címeken!

INFORMÁCIÓK:

  1. május 8.