Tantárgyak

Az alapképzés (osztatlan és BSc)
kötelező tárgyai:

Térkompozíció (Fazekas Katalin DLA - Bartha András Márk DLA)
Építészet alapjai
Középülettervezés 1. (Szabó Levente DLA)
Középülettervezés 2. (Bartha András Márk DLA)
Tervezésmódszertan (Balázs Mihály DLA)
Tanszéki tervezés 1. (Kronavetter Péter DLA)
Diplomatervezés - BSc (Vannay Miklós DLA)

Csak tervezői szakirány (osztatlan)
kötelező tárgya:

Tanszéki tervezés 2. (Kronavetter Péter DLA)

Tervezői szakirány (osztatlan) és
MSc-képzés kötelező tárgya:

Tanszéki tervezés 3. (Klobusovszki Péter DLA)

Csak műszaki szakirány (osztatlan)
kötelező tárgya:

Kiskomplex (Kemes Balázs DLA)

Osztatlan és MSc-képzések kötelező tárgyai:

Komplex tervezés 1-2. (Fejérdy Péter DLA)

Csak MSc-képzés tárgyai:

Tanszéki gyakorlat 1. (Szabó Levente DLA)
Tanszéki gyakorlat 2. (Fejérdy Péter DLA)

Az osztatlan- és MSC képzés tárgya:

Diplomatervezés (Szabó Levente DLA)

kötelezően választható tárgyak:

A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai (Klobusovszki Péter DLA)
Belső terek építészete (Major György DLA)
Középületek kritikai elemzése (Szabó Levente DLA)
Kortárs építész műhelyek 2. (Fejérdy Péter DLA)
Perifériák építészete (Kemes Balázs DLA)
Rajz és terv (Vannay Miklós DLA)
Részletképzés és kompozíció 1. (Karácsony Tamás DLA)

választható tárgyak:

Mű/Hely – építészeti tárgykísérletek (Bartha András Márk DLA)
Részletképzés és kompozíció 2. (Karácsony Tamás DLA)
Tanszéki kutatás – doktori műhely (Szabó Levente DLA és a tanszék doktoranduszai)