Tanszéki kutatás – doktori műhely

Tanszéki kutatás – doktori műhely

VÁLASZTHATÓ
Tárgyfelelős: Szabó Levente DLA, egyetemi tanár, tanszékvezető
és a tanszék doktoranduszai
A tárgy kimérete: csütörtökönként 17:15-19:00 között
Kreditpont értéke: 2

2021 / tavasz:

tárgy célja a tanszéken folyó, elsősorban a doktori képzés szintjén megjelenő mindenkori aktuális kutatások megismertetése a hallgatókkal, bevonásuk az egyes doktoranduszok kutatásaiba, felkeltve érdeklődésüket az építészet elméleti megközelítéseinek irányában. Épp ezért a tárgy félévről félévre változó tematikát kínál, de a tanszék által gondozott fő stúdiótémák keretén belül.