Tanszéki terv 3.

Tanszéki terv 3.

Az Osztatlan ötéves képzés tárgya – csak a tervezési szakirányon, KÖTELEZŐ
Tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA
A tárgy kimérete: heti 8 óra gyakorlat
Kreditpont értéke: 8
Követelmény: félévközi jegy

2019/20_ősz

2018/19_ősz

Badacsony kultúrtáj

Badacsony sokrétű, összetett jelenség. Mint geográfiai elem egyedülálló tájképi együttest alkot a Tapolcai medence többi tanúhegyével és a Balatonnal. A különleges klíma, a széljárás, a vulkanikus, üledékes talaj az ember tájalakító tevékenységével kiegészülve az egyik legkülönlegesebb magyarországi kultúrtájat hozta létre az egykor tűzokádó hegyek szoknyáján. A hegy tóhoz való közelsége miatt is kitüntetett helyzetben van, mind a déli partról mind a Bakony irányából feltáruló változatos látvány megkerülhetetlen eleme. A “koporsó-hegy” lankás oldalait megkövesedett lávaoszlopok, szőlőkertek, valamint régi pincesorok díszítik. A földtani, zoológiai, botanikai, tájképi és kultúrtörténeti értékekben rendkívül gazdag badacsonyi vidék jelenleg tájvédelmi védettséget élvez.
A természeti környezet és az ember harmonikus együttélése azonban itt sem problémamentes. A környék lakói bányászattal, halászattal és szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással foglalkoztak. Ez utóbbi a rendszerváltást követően karöltve a gasztronómiával újra virágzásnak indult, az előző kettő teljesen eltűnt. A XX. század elejétől kezdve fokozatosan a turizmus is fontos tényezővé vált, melynek a hagyományos hátizsákos formáját a fürdő- és a borturizmus egészíti ki. A vidék népességszáma jelenleg is lassú csökkenést mutat. Ennek az egyik oka a mezőgazdasági és a turisztikai iparban kínált munkahelyek szezonális jellege. A település jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy a hagyományos szőlőtermelő dűlők ne váljanak üdülő- és lakóterületekké. A kurzus többek közt arra is választ keres, hogy van-e létjogosultsága még azon elképzeléseknek, melyek sajátos regionális építészetben látják egy ehhez hasonló kultúrtáj környezeti, esztétikai megújításának zálogát. Hogyan békíthetők össze tájvédelem, a gazdálkodás és a turizmus nagyon eltérő szempontjai? Milyen térhasználati minták jellemzik a csak néhány napig itt tartózkodó turistákat és a bennszülötteket és ezek milyen térbeli kereteket kívánnak, implikálnak?