Tanszéki terv 2. 2019/2020 ősz / Nyissunk a térre!

Tervezzük együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új látogatóközpontját!

A kurzus a 2019/20-as tanév őszi félévében egy különlegesen izgalmas, sokrétű problémára keresi a választ: hogyan következhetnek egy kiemelt műemléki épületből, annak történetéből, a benne működő karitatív szervezet mai működéséből, egy nyitott közösségi tér létrehozásának szándékából egyszerre és egymással összefüggő konkrét építészeti, belsőépítészeti, kertépítészeti és arculati megoldások?

A vízivárosi Batthyány téren áll a ferencesek egykori kolostora, melynek monumentális műemléképülete a 18. század folyamán több ütemben épült ki. A ferencesek után a Szent Erzsébet-szerzet betegápoló rendje kapta meg az épületet, majd a II. világháborút követő hányattatott sorsú évek után a rendszerváltozás óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi benne sokrétű karitatív munkáját.

A közvetlenül a Batthyány tér felőli nyitott közterületre és a Fő utcára is nyíló bejáratokkal olyan kisméretű, de jó adottságú térsort alakítottak ki az épület földszintjén, amelynek kiemelt eleme a kolostor egykori refektóriuma. A barokk épület méltósága különös értéket képvisel és karaktert tükröz. A Szeretszolgálat – mintának tekintve e genfi, londoni vagy éppen római példákat – a jövőben közösségi tér kialakítását tervezi e terekben, interaktív kiállítótér, kávézó, találkozásra, előadásokra alkalmas terek együttes megfogalmazásával, melyek mind a rejtett, belső udvarral, mind a tér felé nyitott, de az épülethez tartozó kerttel szimbiózisban alakítandók ki.

Elválasztható-e az építészet és a belsőépítészet egymástól? Hogyan gondolkodunk, amikor egy-egy belső tér megtervezése a feladatunk? Hogyan használjuk a téri kapcsolatokat, anyagokat, szerkezeteket vagy magát a fényt? Hogyan teremtünk atmoszférát, hozunk létre olyan tereket, amelyekben jó lenni? Miképp tudunk kortárs kiállításépítészeti javaslatokat megfogalmazni?

A félév során közösen ismerjük meg az épület és a Szeretetszolgálat történetét, s teszünk javaslatot az igényelt közösségi terek és azok térkapcsolatainak kialakítására, berendezésére. Meghívott vendégek, előadások és épületlátogatások segítenek számos példán keresztül a témával való élményszerű kapcsolat kialakításában.

FIGYELEM! A féléves munkák elkészítése egyben egy tervpályázaton való részvételt is jelent. A legjobbnak ítélt munka az előzetes elképzelések szerint alapja lehet a megvalósuló projektnek!

Amennyiben a Szeretetszolgálat és a Tanszék képviselőiből álló közös zsűri által kiválasztott pályamű(vek) alkalmas(ak) a karitatív szervezet nyitott közösségi térrel kapcsolatos elképzeléseinek megvalósítására, a Tanszék által elvégzendő valós tervezési feladat elkészítésébe a kiválasztott munkák hallgatóit is meghívjuk!

A kurzust a helyszínen megrendezett kiállítás és a munkákból álló kiadvány zárja majd (a tavalyi félévünkhöz hasonlóan).

Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés szándékát előzetesen jelezzék a szabo.l@kozep.bme.hu emailcímen, tájékoztatásul. A tényleges jelentkezés a szakirányválasztás kari folyamatának lebonyolítása után, a NEPTUN-on keresztül válik majd lehetségessé.

Szeretettel várjunk a kurzus iránt érdeklődőket!

2019. május

Szabó Levente DLA
egyetemi docens
tárgyfelelős